bijgewerkt op 04-05-2024      

  

actuele zaken
stichting
Bestuur
Vergaderingen
Berichtenblad
Geschiedenis van de stichting het Evangelie in Spanje
diaspora collecte
I.E.E. Iglesia Evangelica Española
I.E.R.E. Iglesia Española Reformada Episcopal
S.E.U.T. Protestantse Theologische faculteit
Projecten waaraan wij bijdragen
Informatie over het land Spanje
geschiedenis van Spanje in de 19de eeuw
Informatie over Spanje
 

Dit logo hoort bij de Stichting Het Evangelie in Spanje. een stichting die via het bestuur de contacten voortzet, die al sinds de tachtiger jaren van de 19de eeuw lopen met de Protestanten in Spanje, en met name met de twee oudste Protestantse kerken daar, die ook van regeringswege al heel lang zijn erkend als 'verworteld' in de Spaanse samenleving: 
de
Iglesia Evangélica Española, de I.E.E. een kerk met Methodistische en Presbyteriaanse achtergrond (Calvinistisch) en 
                    de
Iglesia Española Reformada Episcopal, de I.E.R.E., die in communie is met de Anglicaanse kerk. 

Het feit dat deze kerken sinds 1978 zijn erkend als 'religieuze entiteiten met een reguliere plaats in de samenleving' wil nog niet zeggen, dat er geen problemen meer zijn. Spanje is en blijft, hoe ontkerkelijkt het ook lijkt, en denkt te wezen, een door en door Rooms-Katholiek land. 
Dat blijkt eens te meer nu de regering er niet over denkt het Concordaat met het Vaticaan te herzien, dat door zijn wezen zich onttrekt aan de Spaanse grondwet. Wel gaan er al jaren stemmen op in de politiek, met name van links, die hier op aandringen, maar nog in 2001 zijn de banden weer aangehaald. En in 2018 wilde de regering daar nog niet echt aan tornen, en we zijn geen stap verder. Een Concordaat gaat boven de Grondwet van een land uit! 

De officiële vrijheid van godsdienst houdt niet in: gelijke behandeling, integendeel! De problemen liggen anders dan honderd jaar geleden, ze zijn minder levensbedreigend voor privé-personen, maar niet minder actueel voor de kerken op
dit moment. 
Vooral op het gebied van sociale gelijkheid is er nog veel mis. Maar er wordt aan gewerkt! 

Wij hebben in Spanje vooral contacten met mensen. Mensen, die leven uit het Evangelie, en zich daarop willen kunnen beroepen in hun keuzes. 
Keuzes in het dagelijks leven, keuzes in de omgang met anderen en met de wereld. Keuzes, omdat ze er weet van hebben dat God voor mensen kiest.

Velen zullen weten dat de Protestanten in Spanje tot de hervormingen in 1978 een bedreigd bestaan leidden.

Daarover kunt U meer lezen als U hier klikt. 

Bent U geïnteresseerd in Spaanse kerkdiensten, dan vindt U die hier:

Via de website van de IPNZE vindt U informatie over Nederlandstalige kerkdiensten in Spanje. 
 

Onze Stichting staat in het ANBI-register van de belastingdienst, en dus kunt U de giften aftrekken van de belasting. 
De gegevens die wij moeten publiceren vindt U
hier


Wilt U reageren, dan kunt U 

schrijven naar:
Het Evangelie in Spanje
Geertebolwerk 25
3511 XA Utrecht

dan wel e-mailen naar: 
  

info@evangelie-in-spanje.nl
 

Bankrekeningnummer van de Stichting Het Evangelie in Spanje te Zeist:  IBAN: NL08FVLB0226110753

Wilt u dan ALSUBLIEFT zo vriendelijk zijn het doel erbij te zetten, bijv. Diasporacollecte + jaar, of: Pensioenen, of Algemeen
(Anders komt het binnen onder 'Algemeen'.)
Wij hebben een kapitaaltje, maar zonder uw giften kunnen wij niet veel doen. De rente gaat zonder meer elk jaar naar Spanje als bijdrage in predikantssalarissen en -pensioenen.
Maar u weet het: de rente is tegenwoordig zo goed als niets. :-(
En waar niet bij komt... u weet het...