terug naar eerste blad  bijgewerkt 04-02-2023

 

Sumamos, no restamos: Iglesia Evangélica Española from Iglesia Evangélica on Vimeo.

De Iglesia Evangelica Española (I.E.E.) behoort tot de kerken die in de grondwet worden erkend als 'verworteld in de Spaanse samenleving'. 
Het logo, dat ze jarenlang heeft gevoerd, dateert uit de Hugenotentijd, en stelde ook in de meest abstracte vorm, die hier onder staat (de vorige is de achtergrond), een brandend braambos voor, dat toch niet wordt verteerd. (Zie Exodus 3:6) 

In de aanloop naar Nieuwe Kerken voor Nieuwe Tijden (het thema van de algemene synode van 2001 te Madrid) is sinds 2000 een moderner logo in gebruik. Voor de uitleg mag ik u verwijzen naar een artikel in een van onze berichtenbladen. Steeds meer begint de IEE de ogen te richten op de toekomst, en een weg te zoeken naar een manier om in deze tijd als kerk in de maatschappij te staan, dienend en zelfbewust.
Uiteindelijk beviel dit logo toch wat minder, en zo kwam men er in 2010 toe een volgende variant te gebruiken.
 
Hierin is het oorspronkelijke ontwerp, met het brandend braambos, weer opgenomen in de achtergrond. Het kruis en de kelk zij strakker uitgevoerd, en in elk geval het kruis is herkenbaarder. Een verbetering, lijkt het ons. 


Was in het begin van haar bestaan scholing een sleutelwoord, en dan met name scholing van de jeugd, - er zijn tientallen scholen gesticht vanaf het begin, die op twee na alle aan het Francoregime ten offer gevallen zijn! - ook nu nog is er bij het kader althans een diep besef dat scholing nog steeds een sleutelrol moet spelen. Een Protestantse gedachte! Nu wordt die scholing steeds meer gezien als een voortdurend proces van bijscholing, zowel van predikanten als van leken. De predikanten die al geordineerd zijn worden jaarlijks bijgeschoold via de Pastoral, een bijeenkomst van ongeveer 3 dagen, die zij verplicht zijn te bezoeken. (Niet dat zulks door iedereen serieus ook genomen wordt... Spanjaarden zijn individualisten, die zich niet graag laten sturen of ontbieden. De gigantische afstanden in Spanje, en dus de reiskosten, vormen verder een grote barrière...) 
Bovendien worden interessante artikelen als apart te verzamelen 'bijlage' meegestuurd met het blad Cristianismo Protestante. Het S.E.U.T. is voor deze nascholing verantwoordelijk. Ook de scholing van aankomende predikanten wordt voor een deel door het S.E.U.T. verzorgd, naast een deel dat nu nog via de universiteit wordt gegeven. 
En dan is ook de lekenopleiding van groot belang. Juist waar het Protestantisme niet vanzelf spreekt, moet het gemeentelid toegerust zijn om uitleg te geven. Via correspondentie en lezingen voorziet het S.E.U.T. in deze behoefte. Daarnaast zijn er in Spanje in (bijna) alle grote steden Protestantse boekhandels, die tegenwoordig in alle vrijheid kunnen in- en verkopen. 
Desalniettemin zijn de problemen voor de kerken gigantisch.

De I.E.E. heeft een eigen website met als adres:http://www.iee-es.org/ Deze site is aangepast voor Frans, Duits en Engels, zij het dat de menskracht lijkt te ontbreken die regelmatig bij te werken.

 naar boven