Laatst bijgewerkt:15-07-2015

Het SEUT, het Seminario Evangelico Unido de Teologia (Verenigd Protestants Theologisch Seminarie / opleidingsinstituut) is in opzet een gezamenlijk project van de Iglesia Evangelica Española (IEE) (Spaanse Protestantse Kerk) en de Iglesia Española Reformada Episcopal, (Spaanse Hervormde Episcopaalse Kerk) de IERE, maar de rijkwijdte en de aspiraties zijn in de loop van de laatste decennia daar ver bovenuit gegroeid. Niet alleen wil het SEUT zorgen voor een predikantsopleiding die op wetenschappelijk niveau moet komen, ook is er de constante bijscholing van predikanten en geïnteresseerde leken per post. Zelfs wordt een complete theologische opleiding per post mogelijk gemaakt, waarbij de studenten slechts een paar maal per jaar bijeenkomen met de docenten en elkaar. Ook het opvijzelen van het theologisch niveau van de gemeenteleden behoort tot de doelstelling. Daartoe worden boeken uitgegeven, en artikelen geschreven in o.a. Cristianismo Protestante. 

De wetenschappelijke aspiraties worden op twee manieren nagestreefd: allereerst wil men zorgen dat alle leden van het docentencorps gepromoveerd zijn, en dus zelf een hoog kaliber hebben. Daarnaast gebruikt en vertaalt men de wetenschappelijk gegarandeerde cursussen van het Open Teological College, het OTC, dat wordt gecontroleerd door de universiteit van ....  Deze cursussen worden niet alleen vertaald, maar ook geactualiseerd naar de Spaanse situatie, waardoor de herkenbaarheid en de toepasbaarheid van de stof optimaal is. 

De inzet van directie en docenten maakt dat de uitstraling van het SEUT ver over de landsgrenzen gaat: ook uit Zuid-Amerika zijn er studenten per post. 

Er staat een overkoepelend project op stapel, het Project Leon Felipe, dat toe wil groeien naar een conferentieoord, een oord van geestelijke bezinning, in El Escorial, waarbinnen het andere project van het SEUT: het Ponce de la Fuente, waarmee het in 2000 een prijs won, begrepen is. Dit Ponce de la Fuente wil een christelijke campus bieden, voor studenten in verschillende richtingen, niet alleen theologische, waar naast kennis ook het geloof kan worden onderbouwd en gesterkt, om zo een kader te kweken voor de toekomst van de kerk. 


Structuu
r
: er zijn steeds twee directeuren geweest: dr. Pedro Zamora, namens de IEE, en rev. canonico Rogelio Prieto namens de IERE. De laatste heeft recent een plaats buitenlands aanvaard. Er is nog niet voorzien in vervanging.

De docenten vertegenwoordigen een cosmopolitisch aspect van de wereldkerk waarin het Protestantisme leeft: 

http://www.facultadseut.org/es/facultad_seut 

 naar boven