terug naar Evangelie in Spanje

Het bestuur aan U voorgesteld:

Voorzitter: Drs. W. van Laar. In 1989 werd hem verzocht toe te treden tot het bestuur, hij was toen predikant van de Hervormde gemeente in Vlaardingen, en pas met zijn gezin terug uit Chili, waar hij van 1983-1988 zendingspredikant was. Zijn beheersing van de Spaanse taal en zijn interesse in de Spaanstalige wereld en de kerken daarin, brachten hem ertoe positief te reageren. Vanaf 1994 was hij studiesecretaris, en van 2004 tot eind 2011 directeur, bij de Nederlandse Zendingsraad, een overkoepelend orgaan en platform van vele kerken en organisaties voor zending en evangelisatie. 'Zending in Europa' staat er hoog op de agenda. Vandaar de betrokkenheid bij de doelstelling en het werk van 'Evangelie in Spanje'. Vanaf zomer 1998 nam hij het voorzitterschap over van ds. Voerman, die het bestuur vanuit zijn rijke ervaring, blijft bijstaan.’ Intussen is ds. Van Laar emeritus, en druk bezig voor de Stichting Epafras.

 Penningmeester: G.B. van Delft RA Sinds 1993 is hij een zeer gewaardeerd lid van het bestuur. 
Zijn kantoor in Zeist bood lange tijd gastvrij onderdak aan onze bestuursvergaderingen. Hij is lid van de Hervormde Gemeente van Zeist, en voelt zich sterk betrokken bij internationale taken van de kerken.  Nauwgezet en gemotiveerd als hij is, houdt hij in practische zaken het bestuur op de rails. Een man van weinig woorden, maar... wel van duidelijke daden. 

Vicevoorzitter, en al ruim dertig jaar lid van het bestuur, waarvan het merendeel als voorzitter: ds. mr. A.A.A.E.A. Voerman. Zijn banden met Spanje dateren van 1954, toen hij gedetacheerd werd als docent aan en directeur van het Seminarie te Madrid, dat voor de I.E.E de predikanten opleidde. Nadat Franco het seminarie sloot heeft hij nog enige tijd les gegeven op zijn eigen kamers, totdat ook dat verboden werd. In zijn gevarieerde bestaan heeft hij, ook via de Vereniging, steeds innige contacten met Spanje onderhouden.  

Het secretariaat wordt vanaf 25-5-98 waargenomen door G.A. Voerman - van Haselen, die al sinds jaar en dag op enige afstand vertrouwd is met de Vereniging, door de lange jaren waarin haar echtgenoot er voorzitter van was.  Hem heeft ze de laatste jaren geassisteerd in het verzorgen van het Berichtenblad. Ze brengt enige theologische achtergrond en genegenheid voor de Spaanse protestanten mee.

 Assessor  Mr. drs. M.S. Poortman - Voerman. Zij studeerde Europese studies met Spaans en Nieuw Grieks als hoofdvakken. Later deed zij een studie rechten. Opgegroeid als zij is met Het Evangelie in Spanje, was zij bereid om zo nodig af en toe in te springen, en sinds zomer 2011 is zij deel gaan uitmaken van het bestuur, waarbij zij meer begrijpt van de jongere generatie en de daarbij behorende technieken. 

Assessor mevr. L. Verwijs - Vogel. Zij bewoont met echtgenoot en drie kinderen sinds kort de pastorie van de Protestantse kerk van Rockanje na te zijn teruggekeerd uit zendingsdienst (GZB) in respectievelijk Colombia en Ruanda. Zij beheerst het Spaans, heeft een warm en sociaal hart voor mensen, maar heeft  ook bestuurlijk-organisatorische gaven. Zij is leeftijdsgenoot van mevrouw Poortman.

Het bestuur is en blijft op zoek naar mensen die zijn gelederen kunnen versterken, en die vanuit een persoonlijke betrokkenheid mee willen werken en denken. Mensen met eigenschappen als: affiniteit met de Spaanse Protestanten, een redelijke kennis van het Spaans, en vooral: vertegenwoordigers van kerken en geloofsgemeenschappen als: Remonstrants, Doopsgezind, Baptisten, Lutheranen en Oud-Katholieken niet te vergeten, zijn zeer welkom. 

Neem gerust contact op met ons secretariaat: Geertebolwerk 25  3511 XA Utrecht!
Dat kan natuurlijk ook per e-mail: info @ evangelie-in-spanje.nl 

 naar boven