Let op: ons enige banknummer is: NL08FVLB0226110753 tnv Stichting Het Evangelie in Spanje in Zeist

gaat naar het eerste blad

14 juni 2024. De postzegels waren op. We hebben maar een paar rolletjes nieuwe besteld, maar al stuur je het zelfde plaatje op, het effect is weer even anders.  

18 mei 2024 In Spanje is Hemelvaartsdag officieel geen feestdag of een vrije dag en ook Pinksteren niet. Dat verwacht je van zo'n 'katholiek' land toch niet. Wel zijn er met ‘Pentecostés(of ‘Segunda Pascua’) hier en daar locale feesten en soms vrije dagen.

5 mei 2024 Bij ons Bevrijdingsdag, in Spanje Moederdag, Día de la Madre. 
Wij danken God voor vrijheid, én voor Moeders die ons opvoeden tot vrijheid.

9 april 2024. Dankzij de laatste gegevens van de Penningmeester konden vandaag de ANBI-gegevens 2024 worden bijgewerkt. Dank!

5 april 2024. Vanmiddag hebben we stevig door-vergaderd. Een geïnteresseerde lezeres van het Berichtenblad was ook aanwezig, en die extra input leverde ook weer andere gezichtpunten. Dank!
Eens te meer weten we hoe we verlangen naar uitbreiding en meedenken. 

4 april 2024. Morgen vergaderen we weer eens 'echt'. Bid om wijsheid...

31 maart 2024. Paasfeest. De Heer is opgestaan. Moge Hij ons voorgaan in alles! 

26 februari 2024. Vorige week was er een verschrikkelijke brand in een flat in Alicante. Onze gedachten en gebeden waren met de slachtoffers en de gewonden. Er werd veel hulp geboden, en natuurlijk ook door mensen van de Protestantse kerk daar, die toch al veel ervaring hadden met  verstrekking van kleding en voedsel.  

14 februari 2024. In Nederland een dag met twee gezichten: Valentijnsdag, een dag om vriendelijke dingen te delen met mensen, voor anderen begint de Lijdenstijd, de tijd van Jezus op weg naar kruis en graf... én opstanding. 
In Sevilla was er veel gedoe rond de poster voor de Semana Santa, de Heilige Week'. Dit jaar ging het niet om bloederige processiebeelden, maar nu ging het om een Opgestane Jezus, als herboren, sterk in koninklijk rood. Een knappe jonge man. Daar werd heel véél schande van gesproken. 
...
En dan is er ook de droogte. In Catalonië is vorige week de noodtoestand uitgeroepen. Water is op rantsoen, iets van 120 liter drinkwater per persoon per dag, hoorde ik op de TV. Zwembaden mogen niet meer worden bijgevuld met drinkwater. (Dat drinkwater zouden wij hier in Nederland maar nauwelijks te drinken vinden! Mensen hebben soms een aparte zuiveringsinstallatie in het keukenkastje met een apart kraantje voor theewater etc. Verder drinken mensen met geld zoveel mogelijk flessenwater!) 
Mijn dochter woont in het stroomgebied van de Ebro, en zij vertelde me dat het rantsoen in de bijna heel de Regio Barcelona (waar ze onder valt) al twee jaar (en nog steeds) 200 l per persoon per dag is. Maar logees tellen niet mee! Als er op een adres x mensen ingeschreven staan, dan krijgen ze x maal 200 l per dag, al komt de hele familie logeren. 

Droogte is in heel Spanje een groot probleem. 
De 'embalses', de reservoirs, zijn ook nu, na de wintertijd, de regentijd, nu ze maximaal gevuld zouden moeten zijn, vaak maar tot 30% van normaal gevuld. De landbouwgrond is in de droge tijd vaak helemaal ingeklonken, en àls er dan regen valt, dan gaat dat vaak zo hard, dat de grond het water niet op kan nemen, en soms voor een deel gewoon wegspoelt... 
Denk niet dat het een typisch Spaans probleem is, want het speelt wereldwijd! 
Een onderdeel van de situatie heeft te maken met zgn. watervoerende lagen
Dat zijn vaak horizontale aardlagen die liggen op - en / of tussen - dichtere lagen, (als bijv. klei) waar water minder makkelijk doorheen gaat. Een wereldwijd onderzoek liet zien dat
bij meer dan een derde van de onderzochte watervoerende lagen de grondwaterstand gemiddeld met meer dan 10 centimeter per jaar daalde. In iets meer dan 10 procent van de gevallen daalde de grondwaterstand met meer dan een halve meter per jaar. En bij een paar uitschieters daalde de grondwaterstand zelfs met meer dan een meter per jaar. In ongeveer een derde van de watervoerende lagen nam de afname sinds 2000 toe vergeleken met voorgaande decennia. ‘Het probleem verergert steeds sneller’... 

6 januari 2024. Drie koningen. Vandaag zag ik een interessante aankondiging op RTVE: Pascuas Militar. Een Militaire parade waar de koning en de koningin van Spanje plus kroonprinses Leonor aanwezig zouden zijn. Pascuas komt van Pasen, maar het is helemaal afgezwakt tot Feest, of plechtigheid. Ik had wel eens gelezen: Pascuas de Navidad, voor Kerstfeest, maar Pascuas Militar is nog een verdere verdunning van het begrip! 
Vandaag heb ik de link naar het Berichtenblad doorgestuurd aan onze Spaanse vrinden. Weer een stukje afgesloten. En aan Gods Hand gaan we met moed en in geloof verder het jaar 2024 in. 

2 januari 2024. Om 11u52 deed ik de eerste 47 Berichtenbladen op de post. En dat moet nog tig keer. Maar de ene printer doet de omslag, de andere de inhoud van het (helaas wat dunne) boekje, terwijl ik niet en vouw en snijd, en de enveloppen vul. Hoera!


31- december 2023 - 1 januari 2024 Brindo mis uvas contigo... 
Een fijne jaarwisseling en een gezegend 2024 in Vrede...

Zondag 15 october 2023 werd de laatste kerkdienst van de Tachtigste Synode van de IEE afgesloten met een dankwoord aan Hem die het alles mogelijk heeft gemaakt. Tegelijk dachten we hier in Nederland ook aan hen. Dat voelde ook goed, in verbondenheid. Er zijn vriendschappen vernieuwd en aangeknoopt, daar in Madrid, en de Protestantse wereldkerk is weer een stukje rijker. Moge die zegen lang doorwerken.  

14 october 2023. Deze zaterdag wordt weer geopend met een korte viering, en om half tien horen we de verslagen van de Classes en van de SEUT Faculteit. Na een pauze is het om half twaalf tijd voor de verkiezingen van nieuwe leden van CP etc. en wordt de foto gemaakt van de aanwezigen. 14 u eten, en even vrij. Om 16 u spreekt met over het Archief van de IEE en komt het comité aan het woord dat de besluiten van de synode op een rij heeft gezet (met een korte pauze om 18 u) en om half tien mag men de hoofden leeg en de magen vol maken. Zondag 15 october wordt de afsluitende kerkdienst om 11 uur gehouden in de 'Iglesia de Cristo', op dezelfde plek waar al die tijd is vergaderd. In de kerkruimte die aan het Porvenir is verbonden. 
Dat ook deze synode tot zegen mag zijn en blijken tot in lengte van jaren...

13 october 2023. 9 uur een korte dienst, 9u30 Verslag van de voorzitter, en van het Beheer, of Management. Na een pauze komt de lezing, waar altijd erg naar wordt uitgezien. Daarna wordt gediscussieerd over een document over de ethiek. 14 uur: Middageten. Daarna vrij. 16 uur: Het plan voor de Strategie voor de komende jaren wordt besproken. Dan komt de Jeugdsynode aan het woord,  en volgt het verslag van de commissie voor de Ambten. Pauze om 18 uur, Daarna het verslag van de penningmeester, en van de Fundación Federico Fliedner, (FFF) die de 150ste verjaardag heeft gevierd. Eten en een feestje sluiten de dag af. 

Deze week begint op 12 october 2023 in Madrid de 80ste Synode van de Iglesia Evangélica Española. 
Normaal wordt deze synode om het jaar gehouden op een tijdstip dat de Hervormingsdag er in valt, of tenminste vlakbij is. Omvast belangrijke redenen is dit jaar de datum vervroegd, en helaas, daar hadden wij eerder in het jaar geen rekening mee gehouden. En nu is het te laat om er heen te gaan. Maar we hopen wel dat we er nog wat 'van mee krijgen' en dan laten we het u weten. 
Het thema is: Una ética para la vida, aan de hand van Jezus die in Mattheüs 5 zegt: "Maar Ík zeg jullie..." (
44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.)
We hopen en bidden dat het een zegenrijke bijeenkomst mag zijn, waarin de banden worden vastgeknoopt en nieuwe worden gesmeed. Het is altijd een familiebijeenkomst. 

Vandaag is de aankomst, om 17u de openingsdienst, om 18u30 de eerste zitting waarin o.a. de acta van de vorige Synode worden goedgekeurd en dan wordt er om 21 uur samen gegeten in het Porvenir. 
Moge de Geest spreken en vrede en goede gedachten brengen.


29 september 2023. Vandaag treedt de eerste Spaanse nationale dierenbeschermingswet in werking. Op 16 maart jongstleden werd de wet door het Spaanse Congres aangenomen. De wet is een belangrijke stap voor Spanje. Veel dieren zullen van de wet profiteren, maar de stieren uit de stierenvechtsector en de jachthonden zijn wel uitgezonderd van bescherming van de wet. 

Ondanks het feit dat de wet niet ver genoeg gaat in het beschermen van dieren in Spanje, is men van mening dat de wet wél een positieve ontwikkeling is. Met iedere nieuwe regering kunnen volksvertegenwoordigers en dierenwelzijnsorganisaties samenwerken voor het aanpassen en verbeteren van de wet. Dankzij de nieuwe wet is er een publiek debat ontstaan over het welzijn van de jachthonden. ....................................................................

Verder is het de PP niet gelukt om een meerderheid te krijgen in de kamers, tot twee keer goed, en nu ziet het er naar uit dat de vorige Minister President, Pedro Sánchez, toch mag proberen een regering te vormen, ook al had hij de - door hem uitgeroepen - verkiezingen net verloren. 


2 augustus 2023. Nu is het berichtenblad ook hier aangekomen. De link moet nog wel verstuurd naar Spanje. Morgen...

31 augustus 2023. Hoera, hier en of daar zijn de Berichtenbladen gekomen. Nu is het ook gelukt om de inhoud op het web te zetten... Nummer 96/32 
Let s.v.p. wel op: het banknummer op bladzij 23 van het Berichtenblad is door uw secretaris niet goed overgenomen. Het nummer hierboven is het correcte nummer. 
Mijn oprechte excuses! (GVvH)  

26 augustus 2023. De eerste 30 boekjes liggen klaar om in de enveloppen te gaan. Nog 130... Pfff!

22 augustus 2023. Het begin van het Berichtenblad is er... Morgen meer. 
De eerste 20 boekjes zijn afgedrukt. Maar nog niet gevouwen etc... 

17 augustus 2023. Vanaf vandaag is het Spaanse Parlement weer in functie. Er zijn voorzichtige berichten dat er heel misschien toch nog wel een Regering aankomt. Maar zover is het nog niet. 
Intussen wordt er aan het Berichtenblad gewerkt. Maar de krachten zijn beperkt. Excuses! 
Kom over en help ons!

12 augustus 2023. Het is augustus en dus heeft Spanje vacantie. De stedelingen pakken de koffers, en gaan naar zee of naar het platteland. Vooral de familie is een stevige trekpleister! Dus Nederlanders die in augustus naar Spanje gaan in de hoop ze daar 'in het echt' te zien, hebben een grote kans teleurgesteld te worden. Sterker: dankzij de vacantie én het gebrek aan personeel, mag men in de touristencentra verwachten dat de 'camarero' een Engelse, Duitse of Franse student is die wat wil bijverdienen. Of een Oekraïense vluchteling. Net als in Nederland is er in Spanje een groot gebrek aan personeel. En dan nog heeft Spanje in Europa relatief de grootste jeugdwerkloosheid. Het aanbod en de vraag lijken dwars op elkaar te staan. 
Ook het klimaat voldoet niet meer aan de verwachtingen. Het land is in en in droog en dor, met name de fruitoogst ziet er slecht uit, dit jaar. In Valencia werd het deze week 42º C, en dat is echt niet prettig. Rivieren en watervoorraden zijn half droog, en op grote schaal wordt er illegaal water weggehaald bij natuurgebieden. 
Het is een zorgelijke situatie! 

28 juli 2023 Na de verkiezingen is in Spanje het stof een beetje neergedaald, maar veel wijzer zijn we er niet van geworden. De vrees was dat het nu een ultra-rechtse regering zou worden, maar... Links (PSOE) heeft iets minder verloren dan was gevreesd, de Rechtse PP heeft iets minder gewonnen dan ze hadden gehoopt, en VOX, de uiterst rechtse partij, heeft een stuk minder stemmen gekregen dan verwacht. Tot nu toe was er niemand die zijn vingers wilde branden aan de vorming van een nieuwe regering, maar vandaag stak de voorman van de PP, Nuñez, voorzichtig zijn vinger op. Hoe dan ook, het zal een zeer instabiele regering worden, en de verwachting is dan ook, dat de Spanjaarden dit jaar nog opnieuw naar de stembus zullen moeten. Voor de Protestanten in het land is Links op zich al decennia een betere optie, want de PP is nog steeds zeer verkleefd met de RKK... We zullen zien!

12 februari 2023 was voor de IEE gemeente in Santander een feestdag, want na lange tijd kregen ze weer een eigen predikant. Mariano Arellano werd als predikant geïnstalleerd en dat was een bron van grote vreugde. Dat deze gebeurtenis ook een begin van vreugde en groei moge zijn voor gemeente én predikant!


In het Reformatorisch Dagblad stond op 7 februari een alleraardigst artikel over Noord-Spanje, een gebied dat minder bekend is in Nederland. https://www.rd.nl/artikel/1008340-golven-gezellige-stadjes-en-bergen-in-noord-spanje 

1 februari 2023. De Spaanse zeer rechtse partij VOX wil de 2 milioen euro die bestemd zijn voor de stichting 'Convivencia y Pluralismo' overhevelen naar Spaanse gezinnen die het moeilijk hebben. Dat zeiden ze vrijdag 27-1-23, en heel die stichting wilden ze ook meteen maar opheffen. De FEREDE heeft daar heftig tegen geprotesteerd. Volgens VOX worden godsdiensten bevoordeeld (en dan niet de RK natuurlijk.) De FEREDE heeft de aantijgingen ontkracht, zoals in deze pdf te lezen valt. 

4 januari 2023. Gisteren zijn de laatste exemplaren van het Berichtenblad nr. 95 in verschillende brievenbussen gedaan. En nu staat het ook op de website te lezen. Klik maar hier. En als er iets mis is, hoor ik het graag.


31 december 2022. Wij wensen al onze lezers een veilige overtocht naar het nieuwe jaar. Misschien eet u twaalf druiven bij de twaalf klokslagen, zoals dat in Spanje het gebruik is, misschien leest u de Oudejaarspsalm, of klinkt u Deo volente met dierbaren... wij wensen U dat U in alles Gods zegen en nabijheid mag ervaren.

30 december 2022. Al gaat onze aandacht allereerst uit naar de ons bekende protestanten in Spanje, er zijn ook Spaans sprekende gemeenten in België en Nederland. De ene gemeente blijft klein, en heeft te maken met een aantal mensen dat steeds verandert, door migratie, door druk van de omstandigheden, (en toch blijven ze gelovig overeind!), de andere groeit. De gemeente Rios de Vida in Den Helder groeit zelfs hard, en daar is men op zoek naar een echt kerkgebouw. Het aantal gelovigen is er ondanks (of dankzij?) de pandemie zelfs verdubbeld van 40 naar 80 regelmatige bezoekers. Deze gemeente heeft zowel wortels in het Calvinisme als in de Pinksterbeweging, en dat blijkt een vruchtbare kruisbestuiving. Komend jaar hoopt men de koop rond te hebben, en in de Kruiskerk te kunnen kerken en vieren. 
Moge er zegen op rusten...

29 december 2022. We zijn een stuk opgeschoten met het Berichtenblad. Misschien kómt het nog op tijd... Er wordt heel hard aan gewerkt. ;-)

14 november 2022. Er wordt veel gesproken over de klimaatverandering. Het Middellandse-Zeegebied heeft daar veel onder te lijden, en is ook een factor op zich. De laatste jaren is het weer in Spanje wisselvalliger en extremer geworden. Dat heeft onder andere te maken met de temperatuur van het zeewater. Die is hoger geworden, en daardoor kan de zee de hete Saharalucht minder effectief afkoelen, wanneer die over het water gaat. Bovendien wordt de lucht dan ook minder bevochtigd, met als gevolg ook meer wisselingen in de luchtlagen boven Spanje. Meer hitte en meer heftige buien zijn het gevolg. Helaas. 

11 november 2022. Onze Penningmeester bracht een leuk weetje over: 
De Duitse kerstzegel toont dit jaar een stukje van een 'Verkondiging aan de Herders' van Ansano di Pietro di Mencio (1405-1481) met ook de tekst uit Lucas 2: Ik verkondig u grote blijdschap. 
In Duitsland zijn het zegels met een toeslag, en die toeslag wordt gebruikt voor kerkelijke goede doelen, en voor hulp aan Joden in Duitsland. 

4 november 1870 kwam Fritz Fliedner naar Spanje om het Protestantisme daar te ondersteunen. In 1868 kreeg Spanje vrijheid van Godsdienst, in 1869 kwam Fritz Fliedner langs en leerde hij de pas ontstane kerk in Madrid kennen. Het jaar erna kwam hij vanuit Duitsland terug om te blijven. Twee jaar geleden was het door de Covid-pandemie niet mogelijk daar gepaste aandacht aan te besteden, vorig jaar ging dat ook nog niet, maar dit jaar is dat wel mogelijk, en dat is dan ook gedaan.
De door hem gestichte school bestond een paar dagen geleden 125 jaar. Ook dat is uitbundig gevierd.  We zullen er zo snel mogelijk verslag van doen!!! 

31 october 2022 Hervormingsdag. Hier in Nederland wordt deze dag langzamerhand wat minder gevierd, maar in Spanje is die juist wat meer in opkomst. De vorige generatie was nog erg bezig met de actualiteit van hun eigen geschiedenis van repressie en vervolging, maar de huidige generatie kijkt verder terug. Wel vierde de I.E.E. van oudsher haar tweejaarlijkse synoden bij voorkeur zo dat de Hervormingsdag daar in viel, en ook wilde de IERE vaak een extra dienst of vesper inlassen op die dag, maar verder leek het niet zo te spelen. Nu is men zich er meer van bewust dat het Protestantisme niet eind 19de eeuw begon in Spanje, maar dat de wortels (en de martelaren) dateren van meer dan 5 eeuwen her. Zelfs dat het Spaanse gedachtegoed via Maarten Luthers overste een aanzet is geweest tot de Reformatie, zoals wij die kennen. Verschillende kerkdiensten stonden gisteren al in het kader van de Hervorming, en warempel: ook de Hagepreken komen terug! :-) In Huelva (Zuid-Spanje, halverwege Jerez en Albufeira) werd er gisteren een grote openluchtdienst gehouden, die werd georganiseerd door een protestantse raad en een stedelijke broederschap van predikanten, en vandaag wordt daar een lezing gehouden over de invloed van de Hervorming. Een goede zaak, want 'men' weet er nog niet genoeg van. Vandaag werd in Madrid een grote, interkerkelijke, kerkdienst gehouden in het kader van de Reformatie, en afgelopen week organiseerde de Protestantse raad van Madrid voor het eerst een bijeenkomst om de Hervorming te herdenken. Waarom dat dan op woensdag moest, en niet vandaag mag je je afvragen. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat ze toch al op woensdag zouden vergaderen. Hoe dan ook: het is goed dat het historisch bewustzijn zich ook richt op de wortels van de Hervorming. Nu kunnen wij misschien weer een voorbeeld aan Spanje gaan nemen. 

24 october 2022. Spanje  heeft de laatste covid-regels voor toeristen (voorlopig) opgeschort. Het is altijd slim om op het laatste moment nog even te informeren! Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa gaat het aantal besmettingen op en neer. Overigens zien we dat in veel kerkdiensten in Spanje de mensen nog steeds mondkapjes dragen. 

2 september 2022. Het nieuwe Berichtenblad staat nu op de site. Maar ik hoop dat het papieren exemplaar ook nog snel bij u thuis wordt bezorgd. 

16 augustus 2022. In heel Spanje heeft de droogte toegeslagen. Zowel de landbouw en het vee hebben te lijden, maar ook de watervoorraden zijn dramatisch geslonken. Elk jaar waren de 'embalses' (de reservoirs) een belangrijk onderwerp van gesprek, al zolang ik weet... maar nu is het wel heel erg. Veel drinkwater wordt in flessen of grotere verpakkingen verkocht, en ook dat is veel duurder geworden. Maar voor de mensen thuis en in de horeca is het ijs vaak niet te krijgen of niet te betalen. En zonder ijs geen koele dranken, en geen ijsjes! 

Verder zijn er nog steeds veel bosbranden, die met man en macht (mens en macht) worden bestreden. Niet alleen in Z-W Frankrijk, maar ook in het Noorden van Spanje zijn brandweerlieden uit heel Europa te hulp gesneld. 
Wel is er een goed bericht: geen van onze kerken zijn in gevaar geweest... Dat is mooi en we zijn de Heer dankbaar.

13 augustus 2022 Vorige maand heeft de Spaanse koning in de kathedraal van Santiago de Campostella een redevoering gehouden tijdens een mis. Het was op 25 juli, en dat is de dag van De apostel: Santiago, Jacobus, die de beschermheilige van heel Spanje is, al van de vroege middeleeuwen af. De FEREDE reageerde daar heftig op: het Staatshoofd behoort religieus neutraal te zijn. Dat schreven ze dan ook in een brief aan koning Félipe, met een verwijzing naar de discriminatie (en vervolging) van Protestanten in het verleden. Dat is een litteken dat nog lang niet genezen is, blijkt... 
...

Tot onze spijt moeten we mededelen dat op 12 juli 2022 naar het huis van de Vader is gegaan onze dierbare Teunie van Laar, de echtgenote (en weduwe) van Wout van Laar, onze vroegere voorzitter. Ze was een warme en gelovige vrouw, en een goede vriendin. Helaas maakte de ziekte waar ze al langer aan leed de communicatie de laatste tijd heel moeilijk. Ons hart gaat uit naar haar zoons en heel de familie.
Zaterdag 16 juli 2022 werd zij uitgedragen naar haar laatste rustplaats, vanuit de kerk in Gouda waar we ook afscheid namen van Wout. Gracias a la vida.
De familie en de predikant hebben er een bijzonder mooie afscheidsdienst van gemaakt, waarin de vele facetten van haar leven door de jaren heen ter sprake kwamen. De herinnering aan Wout en haar zal velen nog lang tot zegen zijn.

De LVI Synode van de I.E.R.E. Spaanse Gereformeerde Episcopale Kerk (Anglicaanse Gemeenschap). Op 27 en 28 mei 2022 werd in de stad Madrid de 56e synode van deze kerk gevierd. In de voorbereidende sessie werden de synodeleden die voor het eerst aanwezig waren verwelkomd en er werden drie nieuwe parochies ontvangen: de kerk van San Jorge in Sabiñánigo (Huesca), de kerk van San Fulgencio in San Fulgencio (Alicante) en de kerk in de Gemeenschap in Pinar de Campoverde (Alicante).  Naast een missieplek in de Manga del Mar Menor (Murcia) die wordt vertegenwoordigd door de hierboven genoemde parochie. Er werd ook melding gemaakt van de oprichting van nieuwe missies in Almeria, Santiago de Compostela en Alcocebre-Vinaroz (Castellón). In de loop van de zittingen van de synode werden verslagen ontvangen van bisschoppelijke delegaties en parochies. Er werd een rondetafelconferentie gehouden over het huidige pastorale plan van de Kerk, waaraan een oudere predikant, een jongere predikant, een vrouw en een afgevaardigde van de Engelstalige parochies deelnamen.

De hoofdlezing van de synode werd gehouden door de bisschop van de Lusitanische (Portugese) Kerk D. Jorge Pina Cabral, die sprak over: Het heden en de toekomst van de Anglicaanse kerken op het Iberisch schiereiland. Een biografie over bisschop Juan Bautista Cabrera en het laatste nummer van ons eeuwenoude tijdschrift "La Luz" werden gepresenteerd. De synode vond plaats in een sfeer van vrede en broederschap en werd laat in de middag van de 28e afgesloten met een viering van het Heilig Avondmaal voorgezeten door 'onze' bisschop.

 

We hebben vernomen dat ons oud-bestuurslid Klaus van der Grijp vorig jaar in Kiev is overleden. We maakte ons al een tijd zorgen over hem. Zijn weduwe heeft wel contact met de Zeister Broeders, vorige week was het nog goed met haar. 
Laten we allen bidden voor haar en voor heel de stad en het bedreigde land.


16 februari 2022. Ondanks de hoge besmettingsgraad, heeft de Spaanse regering besloten de Covid niet meer te beschouwen als een pandemie, maar als een terugkerende endemische ziekte, een die er bij hoort, dus. 
Dat maakt de gevolgen niet minder... 

19 januari 2022. In Nederland, in Spanje, en in veel andere landen is het de Week van het Gebed voor de Eenheid van de kerken. Heel het Lichaam des Heren met elkaar verbonden in gebed... 
Vandaag las ik dit gebed:

Gebed van vrede en verbinding ‘Onze Vader in de hemel’, zo willen we roepen, Maar onze blik naar boven is vertroebeld. ‘Laat uw koninkrijk komen’, zo wensen we vurig, Maar we vinden het moeilijk om uw wil te doen. ‘Geef ons vandaag wat we nodig hebben’, niet meer en niet minder, Maar alleen U weet wat wij ten diepste nodig hebben. ‘Red ons van het kwaad’, Dat is ons diepste verlangen. Maar wat als mijn ‘kwaad’ iets anders is dan dat van mijn naaste? Wat als ik soms liever mijn eigen gelijk bevestigd zie Dan dat ik vreugde vind in de waarheid? Help ons dan om te bidden: ‘Vergeef ons onze schulden, Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’. Vergeef ons, wanneer we onze pijn tot wapens omsmeden. Uit zelfverdediging, natuurlijk, maar toch. Vergeef ons, wanneer we muren optrekken Totdat niets ons meer kan raken, En we zelf geen kant meer op kunnen. Heer, U kent ons en doorgrondt ons. Droog onze tranen, zodat we werkelijk kunnen zien, Oog in oog, volledig kennend, volledig gekend. Geen afspiegelingen meer, geen raadselachtige beelden, Geen dreunende tweets en schallende one-liners, maar de taal van de liefde. Leer ons die taal spreken en verstaan, Geduldig, verdraagzaam en volhardend, Totdat hoop en vreugde overwinnen. ‘Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid, amen’


10 januari 2022. En toch... met veel moeite lukte het de Berichtenbladen bij veel mensen nog net in de Kersttijd te laten bezorgen. :-) God dank! Intussen kwamen er helaas alweer een paar terug. Ons adressenbestand is 'in beweging'. Als u het Berichtenblad hebt gelezen, doe het niet zomaar weg, als u dat van plan was, maar geef het aan iemand die het misschien wel wil doorkijken. Wie weet...


3 januari 2022. Opeens zijn we in een nieuw jaar beland, en als bestuur willen we u allen een gezegend 2022 toewensen, 
en bidden we om Gods zegen voor u allemaal en voor onze broeders en zusters in Spanje.
Parel Voerman Gerard van Delft Gea Voerman - van Haselen


1 november 2021. De eerste zitting om half tien ging om het tweede verslag van het Comité de resoluciones. Daarna werd er over allerlei goede voornemens gestemd, en werden er vragen gesteld en antwoorden gegeven. 11 u pauze.
11.30 u Afsluitende kerkdienst. 
En daarna ging iedereen vol nieuwe energie naar huis. 

Zondag 31 october 2021, Hervormingsdag. Ontbijt en een korte dienst. Om half tien werden de verslagen van de classes besproken, en om tien uur begonnen de jongeren aan: 'Ik en het geloof'. 

11 uur pauze, en een half uur later de verkiezingen voor de nieuwe leden van de CP. (De helft treedt altijd af.)
Voor het eten wordt er een foto genomen van de afgevaardigden en andere aanwezigen...
16 uur: 7e zitting: Verslag van het Comité de resoluciones 1 (Een samenvatting van de voornemens voor de komende periode.) 18 u pauze.
 
Ook werd er afscheid genomen van de recent geëmeriteerde predikanten zoals Juan Varela links onder. 
18.30 u Gesprek met de Jongeren. 
21.30 u Avondeten. 

30 october 2021 Om 9 uur was er een korte kerkdienst. Om half tien begon de Synode met het technische gedeelte, het verslag van de vorige Synode (daar waren Parel en ik bij in 2019), Daarna het verslag van de voorzitter van de CP, Alfredo Abad...
Vervolgens kwam het gedeelte van het 'beheer' van de CP.
Na de pauze kwam de lezing 'ter leringe ende vermaeck', (altijd interessant) gevolgd door een discussie. 

Die lezing werd gehouden door dra. Lidia Rodriguez Fernandez, die Theologie en Litteratuur heeft gestudeerd. 
 
Misschien lukt het om de lezing te verwerken in het volgende Berichtenblad. Deo volente. 
Intussen begon de jongerensynode onder het thema: '
YO'. 'Ik' dus. 

Eten doen ze om 2 uur, en om 4 uur gaat het werk verder met het verslag van de commissie over de Ambten en dan de Financiën. Intussen vergaderden de jongeren over 'Ik en de anderen'. 
Na een pauze van omtrent een half uur leveren de Instituten hun verslag, waarna er om 8 uur samen getafeld wordt. Om 9 uur vanavond is er een feestelijke bijeenkomst. Een bezoek aan de mooie oude kerk in de c./ Ollerías is er een wezenlijk onderdeel van. De feestelijkheden zullen in de ruimtes daar plaatsvinden. Gisteravond hadden de jongeren zelf al een feestje. :-)

29 october 2021. Om half acht vanavond werd de openingsdienst van de Synode in het Diocesane huis van Malaga, waar het grootste deel van de Synode zich afspeelt, plechtig geopend. Moge er zegen op rusten.

Zoals u ziet is het een mooie ruimte, waar men, mét mondkapjes, op afstand van elkaar kan vergaderen. 
"Jullie ouderen zullen dromen dromen en jullie jongeren zullen visioenen zien."
(Joël 3: 1 - 2) 
Dat is het thema, met als doel te werken aan Helende (heilzame) gemeenten, en Overdracht van het geloof
Dit jaar is er meer ruimte dan ooit voor jongeren. Er is parallel aan de 'gewone' synode telkens een jongerensynode. 
Om half tien (ja, Spanje!) wordt samen het avondeten genuttigd, dat zal dus heel gezellig worden!

28 october 2021. Uw secretaris heeft twee maanden bed moeten houden i.v.m. een hersenbloeding, maar wil toch even melden dat morgen de 79ste Synode van de IEE begint, tot en met zondag. Aanbevolen in uw gebeden. :-)

23 october 2021 was er een interessante lezing van ds. Sergio Rosell (SEUT) over de Openbaringen. 
https://www.youtube.com/watch?v=KhX8xzXQNC0 Heel interessant.

 

2 juni 2021. Het eerste Berichtenblad is alweer  zonder opgaaf van redenen - teruggestuurd. :-( Het betekent in elk geval dat  het is aangekomen. :-)

30 juni 2021. Het Berichtenblad (nr. 92) is onderweg en staat nu ook op de website, al zal er nog aan geschaafd worden... Snel, hopen we. 

30 mei 2021. Uit Spanje ontvingen we een noodkreet van de predikant in Reus, die schrijft: 'Ik ben erg verdrietig wat betreft de oecumene hier, want na 12 proberen samen te werken aan de gemeenschap, wordt er een gebedsbijeenkomst georganiseerd voor het einde van de pandemie, die ons toch allemaal aangaat, met het plechtig bidden van de rozenkrans! Soms heb ik het gevoel dat ik mijn tijd verknoei. Maar ik zal niet afhaken, ik ga door.'
Oecumene is in Spanje nog een ondergeschoven kindje, vrezen we. Reden te meer om onze broeders en zusters te ondersteunen met gebed en middelen! 

10 mei 2021. Pastoral 2021
De
Pastoral, de jaarlijkse bijeenkomst van de predikanten van de I.E.E., is dit jaar om Coronaredenen puur virtueel. Pastoraal leiderschap is dit jaar het thema.
 
Een leiderschap dat zich richt op de gemeenschap, luistert naar de pijn en de angsten daarvan, 
dat de uitgebluste harten bemoedigt en de hoop van de gemeente opnieuw interpreteert in het licht van Jezus, en ja, de mensen ook weer leidt naar de Tafel. :-) 
Op 10 mei 2021 was de eerste sessie, waar ds. Neli Miranda het woord voerde. Men was er erg blij mee, maar de inhoud kon ik niet vinden... ;-)

Ook vandaag, 11 mei, is de bijeenkomst puur virtueel. Ieder van achter de eigen computer of het mobieltje, al dan niet met beeld. Dat zag er zo uit:

De tweede sessie op 11 mei  was met Oscar Mateos die sprak over de schok die de pandemie veroorzaakte, over de wereldwijde situatie en onze verantwoordelijkheden daarin.
https://www.youtube.com/watch?v=krcbTbxgSpY of
https://www.youtube.com/watch?v=coXU2kbpaUk geven er een idee van. (Hij had die lezing al een paar keer eerder gestreamd), maar u ziet hem op de vierde regel, vierde van links in actie. 

Hij begon met de verschillen en gelijke situaties met eerdere pandemiëen, dan sprak hij over de belangrijkste dingen die je er van kunt leren, hij sprak over het ‘nieuwe contract’ dat wij met onze wereld hebben, en over de beweging voor een andere wereld.
De COVID-19-pandemie heeft een wereldwijde sociale, politieke en economische schok van nog onvoorspelbare gevolgen veroorzaakt door de problemen van een ongelijke, plutocratische, politiek gepolariseerde, sociaal en ecologisch onwerkbare wereld te verergeren. Het is om deze reden dat de auteur ons uitnodigt om te profiteren van de "minuut van helderheid" die door de pandemie wordt aangeboden om ons in enkele essentiële lessen te verdiepen, zoals het besef dat werk voor het algemeen belang en de zorg bij uitstek datgene is dat het leven ondersteunt. In het derde deel analyseert hij de opzet van de verschillende post-pandemische scenario's die starten met de onzekerheid van het niet weten welke daarvan het meest plausibel is. 
Een opzet, kortom, die met pedagogiek maar zonder dogmatiek, een brede blik uittest op wat er allemaal met ons gebeurt.


5 mei 2021. Uw stem doet er toe! Van de penningmeester kreeg ik een bericht: Een gemeentelid in Houten had de Protestantse gemeente daar vriendelijk en dringend verzocht een gift over te maken aan het Evangelie in Spanje, en de Diaconie heeft ons een mooie donatie gedaan. We zijn er erg blij mee. U ziet, ook u kunt verschil maken. J J J

In de Autonome Regio Madrid waren er verkiezingen, deze week. Daar wordt altijd naar gekeken want Madrid is voor velen toch een voorbeeld. De Partido Popular had zich populair gemaakt door constant te hakken op de corona-besluiten van de regering Sánchez (lekker makkelijk natuurlijk) en ook de zeer rechtse partij Vox had flink stemmen gewonnen. Het blijft de vraag of dit een trend zal blijven tegen de tijd dat de algemene verkiezingen. Op dit moment heeft in de regio Madrid de PP al meer stemmen dan de drie linkse partijen PSOE, Más Madrid en Unidas-Podemos samen. Maar om te regeren zal de PP minstens Vox erbij moeten hebben. Er was een grote opkomst van 75,5%, hetgeen uniek is in de regio. Maar de president, mevr. Isabel Díaz Ayuso, is er populair omdat zij de winkels en horeca voor een goed deel open heeft gehouden tijdens de corona-golven.

25 april 2021. Terwijl we in Nederland proberen de derde coronagolf in te tomen, is men in Spanje volop met de vierde golf bezig. Dat levert aardig wat spanningen tussen de autonome regio's en de centrale regering in Madrid over de maatregelen. Ook binnen de regering zijn er fricties, en ja... de afstand tussen regering en burger was altijd al een stuk groter dan in ons kikkerlandje... 
Maar onze Protestantse vrienden blijven voor elkaar en voor anderen zorgen. Het is hartverwarmend!

27 maart 2021. Hoera, nu werken de e-mail adressen weer! info@evangelie-in-spanje.nl werkt, en ook evangelie@ J  

26 maart 2021. Het interview in het RD is naar men zegt verschenen. Ik kon het blad niet kopen bij de AH. (Mijn enige corona-bron van kranten.)
https://www.rd.nl/artikel/915891-al-150-jaar-steun-aan-spaanse-protestanten?fbclid=IwAR3l2v4eRl1JLwSAlpecs6fJVyAiFXQNQzlsgMt_2SHCkkRuUaNfgBDraHA Het schijnt te liggen aan je browser of het wel of niet gelezen kan worden.  

25 maart 2021 We zijn in de lijdenstijd, en hier worden we op weg naar het feest van de Opstanding in onze mogelijkheden beperkt. In Spanje moeten de kerken ook nog steeds rekening houden met de corona-maatregelen: afstand houden en beperkte aantallen mensen die naar de kerk kunnen komen. Wel worden veel diensten regelmatig via internet gedeeld. De kwaliteit van de uitzendingen is wisselend, maar wordt wel steeds beter. Alicante (via FB) Málaga bijvoorbeeld, maar ook Madrid en andere gemeenten van de I.E.E. zijn redelijk actief met het uitzenden van hun kerk diensten. Soms vanuit huis (bij de verschillende mensen), vaak vanuit het kerkgebouw.  De I.E.E. heeft op de site regelmatig teksten ter overdenking. Wel even doorscrollen naar beneden, dan zie je steeds meer. De IERE is ook op Facebook heel actief.  Meestal is er op vrijdag ook een aparte gebedstijd in de kerk.  

28-2-2021. Door een computerstoring ten huize van de secretaris ging er de afgelopen 8 dagen van alles mis. We hebben het mailadres op Facebook even omgezet naar gea.voerman@gmail.com. Maar al doet de computer het weer een beetje, dankzij zoonlief <heel veel dank!> internetten is nog een probleempje dat moet worden opgelost. Het komt vast goed, heb nog even een nachtje geduld met ons, alstublieft...             

17-2-2021. In verband met een foto voor het Reformatorisch Dagblad, waarin de 25ste dezer een stukje over de Stichting zal verschijnen - Deo volente - vergaderden we vandaag heel kort op de stoep. Met name over het jaarverslag 2020, dat onze penningmeester al een paar weken geleden had toegestuurd. De vragen werden beantwoord, en we hebben hem van harte gedechargeerd.

13 februari 2021. Soms zijn de Theologische Workshops super interessant! Deze is van Pablo de Felipe, van de afdeling Wetenschap en Geloof, die het heeft over antieke atlassen en wereldbeelden. Wel in het Spaans, en via Facebook, gelukkig kun je ook pauzeren. :-) Maar ik wilde u er toch maar even opmerkzaam op maken. 

8 januari 2021. Het nieuwe
Berichtenblad staat nu ook op de site! Ik hoop t.z.t. nog een en ander toe te kunnen voegen... Helaas kreeg ik een aantal boekjes terug van mensen die waren overleden, of een bericht van overlijden. Dierbare mensen die lang met ons zijn opgetrokken in de loop van veel jaren. God houdt hen in Zijn liefdevolle Hand. 

Eens te meer voelen we de behoefte aan nieuwe mensen met een hart voor het Protestantisme in Spanje!!! 

4 januari 2021. De meeste boekjes zijn op de bus. Ik hoop dat er reacties op komen, en ook dat mensen dan ook weer wat bijdragen. Het hoeft niet veel te zijn, maar alles wat meer is dan de kosten, gaat naar Spanje. En ik heb alles zelf gedaan om maar zo voordelig mogelijk te werken. :-) Meer kan ik niet. Morgen zal ik proberen de digitale versie uit te werken. 

2 januari 2021. Het Berichtenblad wordt afgedrukt. De eerste 50 boekjes zijn klaar, de rest moet nog. Het begin is er. Een deel hoop ik Deo volente maandag op de post te kunnen doen. J


31 december 2020. Allereerst een gelukkig en gezegend 2021! Klokslag 12 zal menig Spanjaard een druif eten op elke slag van het uurwerk, omdat  het geluk zou brengen. En een beetje geluk kunnen we wel gebruiken. Brindo mis uvas contigo, zeg je dan tegen elkaar. 
Vandaag hebben de Spaanse regering en het Verenigd Koninkrijk hebben op op het nippertje nog een 'principe'akkoord bereikt over de situatie rondom Gibraltar. Door het akkoord blijft het voorlopig mogelijk dat de grens tussen Spanje, een EU-land en Gibraltar, dat bij het Verenigd Koninkrijk hoort, open is, zoals die tot nu toe was, en zo worden op het Britse overzeese gebied rondom Gibraltar de regels van de Schengenlanden toegepast.

16 december 2020. Vandaag bereikte ons een klacht dat het overmaken van een gift niet lukte. Wat betreft de rekening bij de AMRObank kan dat kloppen, want die was al enige tijd opgeheven, maar het rekeningnummer hierboven is correct. Ik heb net zelf een giftje over gemaakt. Wel deed mijn eigen bank moeilijk, want die kwam niet eens aan de controle toe, maar toen ik het over deed, ging het goed. Kennelijk wordt er zoveel digitaal betaald, dat zelfs de sterkste banken zich er in kunnen verslikken. (GVvH)
Ook was er de vraag waarom het Berichtenblad nog niet op de deurmat lag. Tja... Ik moet bekennen dat het de laatste weken geen top-prioriteit had, al was ik wel met Spanje bezig. Er waren ook nogal wat bezoekjes aan ziekenhuis en artsen. Niets ernstigs, maar het kost allemaal wel heel veel tijd. En ons bestuur zoekt nog steeds ernstig naar uitbreiding. Dus alvast mijn excuses!

6 december 2020. 42 jaar geleden kreeg Spanje de nieuwe Grondwet, met meer rechten voor gewone mensen, na de Franco-tijd. Een dag om dankbaar voor te zijn, ook al loopt het nogal eens mis met het implementeren van die rechten. 

20 november 2020. Spanje – Ook daar begint nu, na de derde week van november, de toename van het aantal positief geteste en zieke mensen langzaam af te nemen. Maar gisteren kwamen er in 24 uur nog 16.233 nieuwe positief geteste personen bij en overleden er de dag er voor 252 personen. Sinds de uitbraak zijn er 1.541.574 mensen positief getest. Het totaal aantal doden ligt op 42.291
Het aantal mensen in het ziekenhuis is voor de tweede dag onder de 20.000 gebleven en ook het aantal intensive care opnames neemt langzaam af. 

Wat betekent dat in het dagelijks leven?

Dat is afhankelijk van de vraag waar je in Spanje bent. 
In
Catalonië betekent het dat de horeca vanaf maandag 23 november weer open mag. Het gaat er in kleine stapjes, waarbij de regionale Lockdown nog zeker 4 weken gehandhaafd blijft, en de gemeentelijke of lokale Lockdowns in de weekenden nog zeker 2 weken, terwijl de avondklok tot tenminste half januari 2021 gehandhaafd zal blijven, d.w.z. ook met Kerst, Oud-en-Nieuw en Driekoningen! 
De regionale Lockdown in de regio
Valencia wordt verlengd tot 9 december, dus dat betekent dat niemand de autonome regio in- en uit- mag reizen, op een paar uitzonderingen na. Binnen de grenzen van de regio Valencia is reizen wel toegestaan. Verder zal ook nog de avondklok blijven gelden. 
Ook is de kans groot dat de kans groot is dat de regionale corona-maatregelen in 
Andalusië  verlengd worden tot 8 à 9 december.

Dat iedereen een negatieve PCR-test moet kunnen overleggen om Spanje al binnen te komen, zal wel bekend zijn.

Wel is opmerkelijk dat je in Galicië een hoge boete kunt krijgen als je je niet laat vaccineren. Maar liefst 3000 €! 
Niet dat die vaccins er nu al zijn, maar duidelijk is het wel. 
Ze hebben de gezondheidswet er alvast voor aangepast.

Op de Balearen is ruim de helft van de mensen die corona hebben opgelopen te vinden in de grote steden. Maar dat is in de omgeving van Madrid ook het geval. En eigenlijk in alle Europese grote steden.

De Canarische eilanden hebben nog meer dan van corona te lijden van de toevloed aan overzeese vluchtelingen, die daar vanuit Afrika vrede en veiligheid komen zoeken. Er is geen plaats, geen opvang, en eigenlijk ook nauwelijks voedsel voor al deze ongelukkige mensen. En niemand weet hoe het verder moet… De politie wordt van hogerhand gedwongen hard tegen hen op te treden. 

18 november 2020. Ook in Spanje lijkt de toename van het aantal nieuwe besmettingen per dag iets af te nemen, maar... net als hier... er zijn nog steeds elke dag angstwekkend veel nieuwe besmettingen. En toch zijn de (Protestantse) schoolkinderen zich aan het voorbereiden op het geven van kerstcadeaux aan arme kinderen elders. Ook dat gaat gewoon door. 

Op 11 november 2020 is het Sint-Maarten in Nederland. Voor coronatijd gingen in sommige delen van het land kinderen langs de huizen, zongen ze  Sintere-Sintere-Maarten, en kregen ze dan iets lekkers. (Of van bewuste ouders: fruit. Dat is verantwoord, maar voor de meeste kinderen niet half zo lekker...) Het weer is gewoonlijk kil om die tijd. Vaak was er regen en wind...
In Spanje ligt dat anders: de dag heet daar in het Spaans
San Martín en het is er meestal rond deze tijd van het jaar heerlijk nazomerweer,  veranillo genaamd. Men kent er de term Veranillo de San Martín. Men heeft het over de nazomer, omdat het vaak nog lekker zonnige en warme dagen zijn, die het hart verheugen voordat de winterkou  arriveert.

19 september 2020. Zoals bekend heeft in Spanje het corona-virus weer op veel plaatsen toegeslagen. In verschillende regio's is code rood of oranje weer van kracht. Heel naar voor de mensen die er wonen, ook naar voor hen die op vacantie wilden gaan of gingen. In Spanje werd al tien dagen geleden gesproken over een tweede golf, toen in Nederland nog werd gezegd dat we voorzichtig moesten zijn, en dat wij het in eigen hand hadden...
Uw gebeden blijven van belang... en worden zeer gewaardeerd. 

14 september 2020 In de Heer ontslapen is onze geliefde broeder en vriend Alberto Araujo Fernandez Geboren: 21 -11-29   overleden: 13 sept 2020. De herinnering aan hem zal velen tot in lengte van jaren tot zegen zijn...

10 augustus 2020. Volgens Spaanse kranten overweegt de regering een financiële hulp in het leven te roepen van 430 euro per maand voor die werklozen die nu geen recht meer hebben op enige vorm van uitkering. Er was maatwerk beloofd, maar het is nu mateloos leed. De nood is heel hoog. Velen hebben de dierbare kettinkjes van de grootmoeders, trouwringen en alles wat geld op kan brengen, al verkocht. 
De armoede grijpt nog meer om zich heen dan al zichtbaar was...
Ook in de kerken.


Bericht van het Permanente Comité van de Spaanse Evangelische Kerk (IEE)

6 augustus 2020

 

Opnieuw heeft het Constitutioneel Hof (TC) het mis t.a.v. de evangelische predikanten over het recente arrest van de TC van 29/06/2020.

In een recent arrest van 29 juni 2020 erkende het TC het recht van een evangelische predikant niet om zichzelf te beschouwen als te hebben bijdragen aan de sociale zekerheid voor alle tijd die hij besteedde aan zijn pastorale activiteit, toen hij voor die activiteit niet mocht meebetalen aan de sociale zekerheid. 

U moet zich bedenken dat deze kwestie reeds was opgelost door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), in een belangrijk arrest van 03/04/2012 van pastor Manzanas tegen de Spaanse staat, en dat vervolgens deze uitspraak in Spanje al was toegepast door zowel het Hooggerechtshof (Sociale en Administratieve Kamer) als door lagere rechtbanken en tribunalen, m.b.t. andere evangelische (Protestantse) voorgangers.

De vraag is, als dat het geval is, wat de verklaring is voor deze uitspraak van het Constitutioneel Hof? 

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het recente arrest van het Constitutioneel Hof niet als gevolg heeft dat de Uitspraak van het EHRM, ten gunste van een erkenning van alle jaren van pastorale activiteit, als (jaren waarin premie) betaald is, is veranderd. Integendeel, wat deze uitspraak doet is te  bevestigen, ten onrechte vinden wij, dat de specifieke pastor waarop deze uitspraak betrekking heeft niet voldoende bewezen heeft die activiteiten te hebben verricht.

Dat wil zeggen, dat, zonder vraagtekens te zetten bij de uitspraak ten gunste van de erkenning van de jaren van pastorale activiteit in de tijd dat ze zich niet mochten inschrijven bij de sociale zekerheid als jaren die mogen meetellen als jaren waarin premie is betaald, wat deze Uitspraak van het constitutionele oordeel doet is: de mening uiten dat deze pastorale activiteit niet voldoende is vastgesteld.

Wij durven dit arrest echter als onjuist te classificeren: de zaak in kwestie komt voort uit een arrest waarin het Hof van Cadiz in eerste instantie het geclaimde recht had erkend, en dat juist exact omdat het inzag dat de betrokkene zijn dienstverlening als Protestantse pastor, had geaccrediteerd. Dat wil zeggen een formele uitspraak van een gezaghebbende instantie, dat een instelling of persoon, volgens wet- en regelgeving op het gebied van onafhankelijkheid, deskundigheid en betrouwbaarheid etc., competent is om bepaalde taken uit te voeren of functies te bekleden. Kortom: het hof heeft erkend dat de betrokkene overtuigend had bewezen de genoemde diensten te hebben verleend.

Vervolgens heeft het Hooggerechtshof van Andalusië dat arrest op juridische grondslagen vernietigd, maar niet omdat de pastorale activiteit niet voldoende was vastgesteld.

 

Het is daarom dat wij van mening zijn dat het ongegrond is om nu de betrouwbaarheid van de(ze) pastorale activiteiten in twijfel te trekken, aangezien die niet langer ter discussie stond, noch de uiteindelijke reden was waarom het Hooggerechtshof van Andalusië de vordering van de Protestantse pastor Troncoso had afgewezen. Net als het geval was met pastor Manzanas, dat aanleiding gaf tot dat arrest van het EHRM dat gunstig was voor de evangelische pastor, waarin het Grondwettelijk Hof had verklaard dat er geen enkele sprake was van een schending van het recht, worden we opnieuw geconfronteerd met een zaak betreffende Protestantse predikanten, die wordt afgehandeld op een manier die niet in overeenstemming is met de wet.


In het onderhavige geval is de persoon, die door deze uitspraak wordt getroffen, voornemens opnieuw naar het EHRM te gaan, zodat opnieuw kan worden erkend, zoals het geval was met pastor Manzanas, dat zijn recht op gelijkheid en religieuze non-discriminatie is geschonden, omdat hij anders is behandeld dan voorgangers van andere religieuze groeperingen, en met name katholieke voorgangers, hoewel we nu een duidelijke uitspraak hebben over dit onderwerp, die is vastgesteld door het EHRM zelf.

(Vert. Drs.  M.S. Voerman )


1 augustus 2020 In een bewogen dienst namen we afscheid van onze geliefde broeder, vriend en voorzitter: Wout van Laar
U kunt die
hier  mee-beleven. Of u kunt die hier nalezen. 

28 juli 2020 Vanmorgen is onze voorzitter Wout van Laar om 5 uur 45 overleden in het bijzijn van zijn zoons Felipe en Wouter. 
Hij heeft zijn leven in de liefdevolle handen van zijn Hemelse Vader gelegd, en wist van zijn Eindbestemming.
Hij is voor heel veel mensen een bron van zegen geweest, zowel hier in Nederland als in Zuid-Amerika.   
Zoals onze Joodse broeders zeggen: De herinnering aan hem is tot zegen!

 


25 juli 2020. De berichten vanuit Spanje stemmen niet hoopvol op dit moment. :-( 

3 juli 2020. Het Berichtenblad is aangekomen. Fijn. Respons is ook fijn. ;-)

30 juni 2020. In het RD van 18 juni stond een hartbrekend stuk over Salou aan de Costa Dorada, waar de voornaamste bron van inkomsten het tourisme is. Net als in veel kustplaatsen. Maar het nare is dat hier vooral veel jongeren komen, via massatoerisme, budget, zodat de hotels er nauwelijks aan verdienen. Ook hier is de vraag bij de voedselbank verdubbeld, elders zelfs vertienvoudigd. Een half seizoen, als dat nog mogelijk is, zal bij lange na niet voldoende opbrengen om de schulden, die nu al torenhoog zijn, af te betalen. Laat staan iets weg te leggen voor de winter. En de regering? Mooie woorden, maar als het er op aan komt, vallen de kleine ondernemers en winkeliers nét niet onder de regelingen... 
Ze zijn wanhopig!
Laten we ook hén in onze gebeden gedenken!  

26 juni 2020. De boekjes zijn verstuurd naar de distributeur. Dus ergens volgende week...

23 juni 2020. Nu de noodsituatie langzaam wordt opgeheven, en tegelijk verschillende nieuwe uitbraken worden gemeld in Spanje, hier een gebed van Carlos Capó, dat hij op Facebook schreef. 
GEBED BIJ DE OPHEFFING VAN DE LOCKDOWN.
Zie mij hier, Heer, vol twijfels.
Het leven komt terug, schuchter. Voorzichtigheid overheerst. 
De zorgeloosheid was gisteren.
Mij word gevraagd om gematigdheid.
Maak me flexibel in de nieuwe dingen die van me worden verwacht.
Geef me vastberadenheid om ze te accepteren en te integreren in mijn dagelijks leven.
Dat ze geen obstakel worden in de ontmoeting met anderen. 
Geef het me te glimlachen op het juiste het moment.
Maak me attent behoeften en uitdagingen van anderen.
Maak mij opener voor het "wij" dan voor het "Ik".

In de leegte die me soms overvalt, God, kom naar me toe, help me.
Voed mijn geest en hart met woorden die me tot rust brengen. 
Woorden die ik niet ken, maar die er altijd zijn geweest, dicht bij mij.
Leer me de nieuwe maatstaf van de dingen.
Met een beetje van mij, en veel van U.
Om mijn verantwoordelijkheden te herdefiniëren en te leren.

Geef mijn geest vrijheid en vreugde om het hier en nu.
Geef me de moed van creativiteit, dienstbaarheid en solidariteit.
Geef me, God, de dwaasheid van geloof, hoop en liefde.
Want niets van al wat U voor ons wilt valt stil.
En U roept me op om mij, vandaag nog, en morgen, in te zetten voor de zoektocht naar schoonheid, vrede en gerechtigheid.
Om mij terug te brengen naar de mensheid, de wereld en de schepping zoals U die wilt.
Amen.

Carlos Capó. Via Facebook.

19 juni 2020. De helft van de Berichtenbladen liggen klaar voor de post. De andere helft moet nog afgedrukt, geniet en gevouwen en gesneden worden. Etc. 

Aantal inwoners Spanje Op 1 januari 2020 waren er 47.431.256 mensen woonachtig in Spanje, 392.921 personen meer dan op 1 januari 2019. Van het totaal zijn er 42.008.058 die de Spaanse nationaliteit hebben terwijl er 5.423.198 uit het buitenland komen.

6 juni 2020. Er werd gewerkt aan het nieuwe Berichtenblad, maar ik moest de afgelopen week plat liggen, dus dat schoot niet op. Het komt goed. Maar nu nog even niet. 

3 juni 2020. Het schijnt dat je per 1 juli weer naar Spanje kunt reizen, maar met veel mitsen en maren. Ook het reizen binnen Spanje is nog een heikele kwestie. Tussen provincies wel en tussen regio's niet, afhankelijk van de de-escalatie-fase waarin ze zich bevinden. Het blijft onduidelijk, ook voor veel Spanjaarden. 

Wat wél duidelijk is, is een belasting op wegwerpplastic. De Staat hoopt er bijna 725 miljoen mee binnen te krijgen. Vanaf 3 juli 2021 zijn  wattenstaafjes, plastic bestek, borden, bekers en glazen, plastic roerstaafjes, stokken voor ballonnen etc. verboden. En kleine waterflesjes natuurlijk ook. Al betaalt de fabrikant, importeur etc. deze  0,45 euro per kilo wegwerp plastic, natuurlijk is de consument degene die de rekening op zijn bord krijgt. Bars en restaurants moeten vanaf begin 2021 gratis drink/kraanwater aanbieden om o.a. het gebruik van plastic waterflesjes tegen te gaan of te verminderen.

25 mei 2020 De premier van Spanje Pedro Sánchez had al bekend dat er in Spanje een nationale rouwperiode zou komen  wanneer heel Spanje zich in tenminste Fase 1 zou bevinden. Nu dat vanaf vandaag het geval is, heeft de premier aangekondigd dat er vanaf dinsdag 26 mei officieel een 10-daagse rouwperiode begint.
Het zal de langste rouwperiode uit de Spaanse geschiedenis zijn sinds het land een democratie werd. Deze nationale rouwperiode van 10 dagen wordt tijdens een officiële ceremonie gestart door  Koning  Felipe VI. 
Tijdens deze periode zullen alle vlaggen bij de openbare en regeringsgebouwen in het land 10 dagen lang halfstok hangen om de bijna 29.000 officiële corona-doden te eren. (En de vele duizenden, die zonder dit stempeltje zijn gaan hemelen.)
Al is het aantal nieuwe zieken (en doden) gemiddeld aan het minderen, nu de strenge lockdown hier en daar is versoepeld, zijn er ook plekken waar het aantal snel stijgt. En dat zónder de toeristen, die over een paar weken weer welkom zouden zijn. 

20 april 2020. In Spanje zijn en blijven de aantallen zieken hoog. Het aardige is wel dat er ook dagelijks gemeld wordt hoeveel mensen er weer als genezen ontslagen worden. Voor vandaag was dat: nieuwe besmettingen +4.266; corona-doden +399; het aantal virusvrije personen +3.230. Dat mochten ze in Nederland ook wel doen. De getallen zijn al aan het dalen, dat is duidelijk, maar zolang er dagelijks nog duizenden nieuwe besmettingen zijn, ondanks de zeer rigide maatregelen, die gehandhaafd blijven tot (tenminste) 2 mei a.s. is er geen wezenlijke verbetering. Nog even volhouden dus. :-( 

10 april 2020. Ook in de kerken zijn er velen getroffen door het virus. Het valt zwaar om elkaar niet op te zoeken in deze zware tijden. Maar er wordt veel gebruik gemaakt van telefoon en digitale mogelijkheden. Heel het land is zwaar getroffen. Blijf in gebed met hen verbonden!

2 april 2020. Voor velen van ons is de wekelijkse kerkgang weggevallen. Daarmee ook de collecten. Is het een idee om die over te maken voor de kerken in Spanje? Ze zullen er heel blij mee zijn! NL08FVLB0226110753 tnv Stichting Het Evangelie in Spanje

29 maart 2020 De situatie rondom de Corona-crisis in Spanje is heftig. Het aantal doden beliep vandaag 6.528 en er zijn + 78.800 besmettingen gemeld op dik 46.000.000 inwoners... Morgen gaat heel het land op slot, ook alle zaken die niet essentieel geacht worden, sluiten. Afgelopen week mochten gepensioneerden al niet meer naar de bank om hun pensioen op te halen. En dan??? 

20 maart 2020. Temidden van de nijpende zorg om de corona-crisis, die met veel doden en zieken het leven verlamt, is er ook blijdschap. De gemeente (kerk) in Zaragoza laat weten dat ze 150 jaar bestaat. de tekst 'Aviso REFORMADA A los vecinos que nos llaman preguntan gritando por qué hemos colocado las banderolas en la fachada del edificio: ¡Hoy cumplimos 150 años! Esperamos que nos dediquen una canción esta noche IlesiaReformatad Zaragoza'
Wit en rood zijn daar mooie kerkelijke kleuren voor. :-) 
Zij leve lang! 

In februari 1937 - in de Burgeroorlog dus - werd Málaga, toen in Republikeinse handen, van twee kanten bedreigd. De 'Moren' - troepen uit Noord-Afrika - kwamen van de ene kant, de Italianen van de andere kant. De bewoners van de stad zouden als ratten in de val zitten. Ze vluchtten massaal richting Almería, 219 km over een slechte en gevaarlijke weg tussen de bergen en de zee. Ze werden gebombardeerd vanuit de lucht en beschoten vanaf de zee. De aantallen doden zijn niet te tellen: ergens tussen 15.000 en 150.000. Het is de bloedigste afslachting die het land heeft gekend. Aan het eind van de weg, was ook Almería niet meer veilig, en ze werden teruggestuurd naar de spookstad Málaga. Hun huizen waren geconfisceerd, of werden door anderen bewoond, die niet weg wilden. De vluchtelingen werden zonder onderscheid als Roden bestempeld, duizenden werden gefusilleerd. Op Youtube vindt u een film in het Spaans. 

Op woensdag 8 januari 2020 werd Pedro Sánchez van de PSOE door de Koning beëdigd als zevende premier in de tijd na Franco, de eerste keer werd hij beëdigd in 2018 en nu dus weer. Het is nu een coalitie-regering, geen meerderheid van een van de grote partijen, dus dat wordt voor Spanje een heel nieuwe situatie. De Heer moge hen wijsheid geven. 
In elk geval heeft het parlement besloten om de Catalaan Junqueras, die officieel Europarlementariër is, en dus immuniteit heeft, niet uit de gevangenis te ontslaan. Er zijn wetten en wetten in Spanje... 

3 januari 2020. Het nieuwe Berichtenblad is gepost. Nog net op tijd. :-) Nu nog op internet. (5 januari: gelukt)

1 januari 2020. Een gezond en gezegend Nieuw Jaar onzes Heren 2020 voor u en voor jou. 


31 december 2019. Brindo mis uvas contigo. :-) Feliz año 2020. Bendiciones y saludos. :-)

11 november 2019 Gisteren heeft de PSOE gewonnen met 28,26% (= 6.7 miljoen stemmen). De PP is gestegen naar 21% (5 miljoen) en wordt zo de tweede grote politieke partij, terwijl de extreem-rechtse VOX verraste is met 15,23% (3,6 miljoen van de stemmen), en een derde plaats krijgt. De grootste verliezer is Ciudadanos die van 4 miljoen stemmen is gezaktnaar 6,85% of wel 1,6 miljoen de stemmen. Unidas-Podemos bleef ongeveer met 2,4 miljoen van de stemmen (en dat is 10,6%). 

10 november 2019. Voor de vierde keer in vier jaar zijn er vandaag in Spanje verkiezingen geweest. Het lijkt er op dat de patstelling van de vorige keer wellicht gehandhaafd blijft. Laten we maar bidden om een geest van verzoening en samenwerking. :-) 

1-3 november 2019 werd er druk gediscussieerd over de toekomst van de kerk en de huidige veranderingen die nodig zijn. Het was tegelijk juridisch gesteggel en visionair bezig zijn. Adembenemend af en toe om mee te maken. Veel aardige, interessante, en af en toe onbegrijpelijke mensen. :-) Op zondag 3 november werd het afgerond met een avondmaalsdienst in het overvolle kerkje in Alicante Centrum. Gemeenschap der heiligen, daar. ;-) 

31 october 2019. Hervormingsdag! Om half acht begon de 78ste tweejaarlijkse Algemene Synode van de IEE in Alicante met een mooie kerkdienst. Die vond plaats in een hotel ter plaatse, waar we allemaal waren ondergebracht. Het 150-jarig bestaan van de kerk(en) was een van de rode draden, de andere was: Hoop verkondigen. We kregen bij de inschrijving een gazen zakje, dat ter plaatse door de gemeenteleden was gemaakt. Daarin een fotohoudertje, (altijd nuttig) een plaatje met deze thema's, en drie steentjes, die staan voor de rotsige kust hier. (Maar er is ook wat zandstrand.) 

24 october 2019. Vandaag worden de resten van de dictator verwijderd uit de Valle de los Caídos, en per helicopter overgebracht naar het graf van zijn vrouw op de begraafplaats Mingorrubio in de wijk El Pardo (Madrid). Heel de dag wordt er aandacht aan besteed op TVE, zolang een en ander gaande is. Er was veel aandacht van de Media, en ook van de laatste Franco-aanhangers.
Je zag de (Hitler)groet, en Dank aan Franco. Maar er was heel veel veiligheid op de been, (60.000 &euro kostte het gebeuren bij elkaar) en de familie werd volkomen afgeschermd.

19 october 2019. De laatste dagen is er veel geprotesteerd in Barcelona en omstreken. Vooral 's avonds en 's nachts kwamen er radicale jongeren in beweging, die veel kapot maakten, en de redelijk vreedzame en indrukwekkende protesten van overdag in een kwaad daglicht stelden. Vandaag was er een grote staking, en uit alle windstreken kwamen er grote stoeten lopen naar het centrum van Barcelona. Er werd gesproken van minstens een miljoen mensen. In dit alles is er weinig oog en oor voor de andere helft, die het ook niet eens is met de grote straffen die in Madrid zijn geëist, maar géén afscheiding willen. De regering stuurt extra agenten naar Barcelona. En wellicht het leger? God behoede hen! En o ja, de familie Franco eist militaire eer, als hun (groot)vader wordt opgegraven en overgebracht. Tja. 

15 october 2019. Grote onrust en onlust in Catalonië, maar ook in Madrid en andere grote steden. Morgen vergadert de regering weer over deze situatie. (Daarbij vergeleken zijn onze boeren makke schapen, krijg ik de indruk!)

14 october 2019. Degenen die in Catalonië hadden opgeroepen tot een referendum, zijn vandaag veroordeeld. Niet vanwege rebellie, maar wel om opruiing en verduistering van Staatsgelden. 9 - 13 jaar is een fikse straf voor een verlangen naar onafhankelijkheid. Het internationale verzoek tot aanhouding van Charles Puigdemont is weer geactiveerd. 

11 october 2019. Het allerhoogste Hooggerechtshof heeft beslist dat wijlen Franco inderdaad mag worden verplaatst naar het graf van zijn vrouw. 

24 september 2019. Vandaag haalde het nieuws over de Vallei der Gevallenen zelfs het Nederlandse nieuws! Om 11 uur vanmorgen heeft het Spaanse Hooggerechtshof, na maar een uurtje debat, de uitspraak gedaan dat het lichaam van de oud-dictator Franco mag worden verwijderd uit het mausoleum in deze Vallei, en dat het overgebracht kan worden naar de begraafplaats waar zijn echtgenote is begraven. De familie had geëist dat de huidige situatie niet verstoord zou mogen worden, en dat anders het lichaam een (ere)plaats zou krijgen in de Almudena, de R.K. kathedraal in Madrid, aanpalend aan het Koninklijk Paleis. De regering had zich daartegen al uitgesproken, omdat het een risicofactor mee zou brengen, aangezien de Almudena nu al een touristische attractie is. De familie is het er niet mee eens, en gaat naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dus afgelopen is dit 'feuilleton' voorlopig nog niet. 
Er is dezer dagen ook besloten dat er volgende maand nieuwe verkiezingen zijn, en men is benieuwd wat dit nieuws voor invloed daarop zal hebben. De regering van Pedro Sanchez had zeer geijverd voor het overbrengen naar elders van de stoffelijke resten van de oud-dictator. Uit de straten van Spanje zijn de reacties zeer gemengd. Velen zijn heel blij, en zien het als een stap naar Herstel van de betrekkingen, maar de aanhangers van de Falange, en het verre rechts, zijn uiterst verontwaardigd, en zingen de oude strijdliederen. We zullen het zien!  

19 augustus 2019 Het Berichtenblad staat inmiddels ook op de website, maar op het boekje moet u nog even wachten. :-) 

15 augustus 2019. De boekjes zijn in een grote doos opgestuurd naar Voordeelpost, die ze dan verder zal versturen. Dat duurt nog wel een weekje, maar dan is het ook goedkoop. Wij hebben geen abonnees, veel mensen staan er niet bij stil dat ook een berichtenblad geld kost. Als ze het dan maar lezen, en misschien doorgeven aan mensen die interesse hebben in Spanje. :-) 
Hoe dan ook: de boekjes zijn onderweg. Ik zal proberen deze week ook de website bij te werken. Vandaag is het zwarte woensdag in het Spaanse verkeer: topdrukte! De Spanjaarden die begin augustus vrij kregen, komen nu terug van familie, het platte land of het strand in het Noorden, de anderen gaan nu juist op weg. En dan al die Europeanen, die langzamerhand ook terug keren naar Nederland, Frankrijk en Scandinavië, met bussen of eigen vervoer! God behoede hen allen.

13 augustus 2019. 180 boekjes zijn afgedrukt en van een nietje voorzien. Dat laatste is zwaarder werk dan het er uit ziet. Ik bid maar voor alle ontvangers, zodat het gelezen wordt, en niet meteen weggegooid. Dat zou echt jammer zijn van het papier, de toner en het werk. 

7 augustus 2019. Het eerste exemplaar van het nieuwe Berichtenblad heb ik als proef afgedrukt. Nu maar eens zien hoe ik 220 boekjes van ongeveer 35 gram zo goedkoop mogelijk kan versturen. 

25 juli 2019. Ook vandaag is het Pedro Sánchez niet gelukt een meerderheid te krijgen, verre van zelfs, 66 onthoudingen op 324 stemmen, en van de rest was er 1/3 voor hem, en 2/3 tegen. Dat worden dus verkiezingen in september, als ik het goed heb begrepen. Intussen keek ik met verbazing naar het tapijt in de Cortes, dat doorloopt op de trappen, en waarvan de witte wol - met blauwe bloemen, en een rode rand - smetteloos wit is! Daar moet iemand elke week veel zorg aan besteden. Misschien wel dagelijks. ;-) Ach, dat zijn de dingen die je opvallen als je (tevergeefs) probeert die debatten te volgen. Er is op de TV wel elke 5 - 10 minuten een samenvatting. 

23 juli 2019 Na heftige debatten is het Pedro Sánchez vandaag niet gelukt om een meerderheid voor een regering te krijgen. Hij mag het donderdag nog eens proberen. Hij spreekt wel redelijk mooi Spaans. :-) Maar zo snel!!!!

16 juli 2019. Er is nog steeds geen stabiele regering, er is sprake dat er aan het eind van het jaar wel weer eens verkiezingen zouden kunnen komen. In dat geval zou volgens de huidige tellingen de PSOE sterker uit de bus komen. 

26 mei 2019. Verschillende Catalaanse mensen die als parlementariër zijn gekozen, zijn vanuit de gevangenis overgebracht naar de Senaat, waar ze de nodige verklaringen hebben afgelegd, en meteen werden ze teruggebracht. Charles Puigdemont heeft het niet er op gewaagd, hij blijft als Europarlementariër in Brussel. Spanje blijft verdeeld, maar de PSOE heeft zijn positie verstevigd.

6 mei 2019 Carles Puigdemont mag van rechters zich kandidaat stellen in de Europese verkiezingen
Madrid &ndash
vandaag en in het weekend hebben verschillende rechtbanken en het Hooggerechtshof hebben uitgesproken dat de  voormalige Catalaanse president Carles Puigdemont, die in België zijn toevlucht heeft gezocht, wél mee mag doen met de Europese parlementsverkiezingen op 26 mei. Puigdemont en Toni Comín en Clara Ponsatí hebben zich opgegeven voor de EU verkiezing, maar de Spaanse Verkiezingsraad had het hen verboden. In feite heeft het Hooggerechtshof afgelopen zondag gesteld niet bevoegd te zijn om over het lot van Puigdemont, Comín en Ponsatí te beslissen, maar dat een gewone rechtbank dat maar moest doen. Wel gaf het Hooggerechtshof het advies hen toch maar deel te laten nemen aan de Europese verkiezing. De daartoe gemachtigde rechtbank ging daarin vandaag mee.

5 mei 2019. In Spanje wordt op vijf mei gedacht aan hen die vielen in de Duitse kampen, te vergelijken met onze onze vier mei... Er zijn in de concentratiekampen veel Spanjaarden omgekomen. In Mauthausen alleen al ruim 440.000. Een aanzienlijk deel behoorde tot de Protestanten, die gevlucht waren naar Zuid-Frankrijk, en daar alsnog op transport werden gesteld. In Spanje worden dit jaar (voor het eerst) hardop vragen gesteld bij de rol van Franco, bij de uitlevering van Spaanse onderdanen aan Duitsland. 

30 april 2019. Het ziet er naar uit dat het lang kan duren eer er een regering is in Spanje. De PSOE heeft duidelijk gewonnen, maar de stemverhoudingen liggen zo, dat het lastig wordt een meerderheidsregering te vormen. 

28 april 2019. Vandaag zijn er voor de derde keer in vier jaar in Spanje algemene verkiezingen, die vooral gaan tussen PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos en VOX. De laatste beweert de stem (vox Latijn) des volks te zijn, maar is erg rechts en populistisch. De verwachting is dat de PP wordt afgestraft, de PSOE (links) wat zal winnen, maar niet genoeg om de macht te grijpen, en dat er dus weer een coalitieregering gevormd moet worden. Eergisteren is er nog een broodwetje aangenomen, waardoor de kwaliteit van het brood beter gewaarborgd moet worden, en de prijs omlaag zou gaan. Brood en spelen? We zullen het zien!
...
Het ziet er naar uit dat de PSOE heeft gewonnen met 123 zetels van de 350, de PP 66, en de andere zitten daar net onder. 

16 april 2019. Vandaag werd onze Penningmeester 75 jaar. Een gezegende leeftijd. De afgelopen jaren zijn niet makkelijk geweest, maar steeds heeft hij kunnen beamen: Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen
Onze voorzitter en diens gade hebben uw voorbede wel weer nodig. 

Let op: met ingang van vandaag is ons enige banknummer: NL08FVLB0226110753!!!

1 april 2019. Vandaag is het 80 jaar geleden dat de Spaanse burgeroorlog eindigde. Die duurde van 17 juli 1936 tot 1 april 1939 en eiste het leven van ruim 63.000 mensen. Een wond die nog steeds niet dicht is, en in families en op veel plaatsen door-ettert. 

6 maart 2019. Er was vanavond laat een bijzonder interessante uitzending op NPO2, in de serie 2Doc van de VPRO: The Silence of the Others, over de Ley de la Memoria, de Amnestiewet, en het geforceerde doen vergeten in Spanje. Ik heb er verschillende keren over geschreven in het Berichtenblad van het Evangelie in Spanje. Maar hier zag je en hoorde je de levende (en nog net levende) getuigen van de verstikte geschiedenis. Zeer indrukwekkend. Het is de moeite waard om dat via 2Doc.nl nog eens te zien. De stroperigheid en de onwilligheid van de overheid om het juiste te doen moet voor de nabestaanden gekmakend zijn...

1 maart 2019. Er is weer een stokje gestoken voor de plannen van de Spaanse regering om het graf van Franco te ontruimen. Er kwam weer een andere rechter aan te pas. The never ending story... 

20 februari 2019. De Spaanse regering wil ernst maken met het ontruimen van het graf van Franco. De hoogste geestelijke ter plaatse had aangegeven zich met hand en tand te zullen verzetten, maar de Paus heeft nu zelf gesproken dat het door moet kunnen gaan. 

16 februari 2019. In Barcelona zijn vandaag ruim 200.000 demonstranten de straat opgegaan om te protesteren tegen het proces tegen de twaalf politici en activisten die gezien werden als leiders van de Catalaanse afscheidingsbeweging. Ze staan terecht voor het Spaanse Hooggerechtshof, en de deelnemers aan de massademonstratie eisen vrijspraak, onder het motto dat zelfbeschikking willen geen misdaad is.  

15 februari 2019. Vandaag kwam het velletje met de postzegels (allemaal dezelfde) van Casiodoro de Reina uit Spanje. Dus voor de eerste tien die er om vragen ligt er een klaar. 

13 februari 2019. Inmiddels is in Spanje het proces tegen de Catalaanse politici die, na de - volgens Madrid illegale - volksraadpleging o.l.v. M.P. Puigdemont de republiek hebben uitgeroepen, begonnen. In hoge mate een politiek proces, omdat de aanklacht o.a. rebellie behelst. Aller ogen zijn gericht op het Hof dat hierover een uitspraak moet doen. Men doet zijn best een schijn van transparantie te waarborgen. Volgens El País zou 80% van de Spanjaarden (buiten Catalonië) deze politici veroordelen. Tegelijkertijd probeert de oppositie de regering te laten vastlopen, zodat er uitzicht is op nieuwe verkiezingen. 
Het wordt er niet overzichtelijker op. 

10 januari 2019. Terwijl Spanje afstevent op een koudegolf, wordt ons hart verwarmd door het feit dat het Berichtenblad nu bij de meeste mensen thuis ligt (als dat niet zo is: laat het me weten, want je weet nooit hoe goed de post zijn werk doet. In dit geval: Sandd.) Bovendien, zoals al gemeld in het Berichtenblad gaat de Spaanse post enige aandacht besteden aan de (voormannen van de) Spaanse Reformatie: Casiodoro de Reina, met diens Spaanse Bijbelvertaling van 450 jaar geleden: de biblio del oso. 
Hier alvast een voorproefje:

Dan mijn excuses voor een heel domme fout: de telling van het laatste berichtenblad klopt niet. Het moest nr 87/23 zijn, maar omdat ik ook al een mapje 88/24 had aangemaakt, heb ik gewerkt met de berichten die ik daarin had opgeslagen. 
Mijn enige excuus is vermoeidheid. Tot nu toe heeft niemand gevraagd waar nr 87 was. Toen ik die wilde toevoegen kon ik die nergens vinden. :-( 
Geen goed begin van het nieuwe jaar, maar ik hoop dat u me wilt excuseren!!! 


Het minder actuele nieuws kunt u terugvinden in: minder-actueel ;-)