terug naar Evangelie in Spanje

Het bestuur aan U voorgesteld:

 

Voorzitter

vacant 

 Penningmeester: G.B. van Delft RA/FA Sinds 1993 een zeer gewaardeerd lid van het bestuur. 
Zijn kantoor in Zeist bood lange tijd gastvrij onderdak aan onze bestuursvergaderingen. Hij is lid van de Hervormde Gemeente van Zeist, en voelt zich sterk betrokken bij internationale taken van de kerken.  Nauwgezet en gemotiveerd als hij is, houdt hij in practische zaken het bestuur op de rails. Een man van weinig woorden, maar... wel van duidelijke daden. 

De Vicevoorzitter is per 16 october 2019  Mr. drs. M.S. Poortman - Voerman. Zij studeerde Europese studies met Spaans en Nieuw Grieks als hoofdvakken. Later deed zij een studie rechten. Opgegroeid als zij is met Het Evangelie in Spanje, was zij bereid om zo nodig af en toe in te springen, en sinds zomer 2011 is zij deel gaan uitmaken van het bestuur, waarbij zij meer begrijpt van de jongere generatie en de daarbij behorende technieken. 

Het secretariaat wordt vanaf 25-5-98 waargenomen door G.A. Voerman - van Haselen, die al sinds jaar en dag op enige afstand vertrouwd is met de Vereniging, (later Stichting) door de lange jaren waarin haar echtgenoot er voorzitter van was.  Hem heeft ze de laatste jaren geassisteerd in het verzorgen van het Berichtenblad. Ze brengt enige theologische achtergrond en genegenheid voor de Spaanse protestanten mee.

 

 

 

Het bestuur is en blijft meer dan ooit op zoek naar mensen die zijn gelederen kunnen versterken, en die vanuit een persoonlijke betrokkenheid mee willen werken en denken. Mensen met eigenschappen als: affiniteit met de Spaanse Protestanten, enige kennis van het Spaans, en ook: vertegenwoordigers van kerken en geloofsgemeenschappen als: Remonstrants, Doopsgezind, Baptisten, Lutheranen en Oud-Katholieken niet te vergeten, zijn zeer welkom. En hoewel de PKN geen onderscheid maakt, kunnen we ook nog wel versterking gebruiken uit de Gereformeerde hoek.

Neem gerust contact op met ons secretariaat: Geertebolwerk 25  3511 XA Utrecht! 030 23 18 402
Dat kan natuurlijk ook per e-mail: info @ evangelie-in-spanje.nl 

 naar boven