Terug naar Evangelie in Spanje

De volgende bestuursvergadering staat gepland voor 25 april 2017 om 12 uur, ten huize van de Vice-voorzitter. 


 Agenda: zie hieronder.

Voorlopige agenda:

 1. Opening en vaststellen definitieve agenda.
 2.  Notulen vergaderingen 15 november 2016.
 3.  Ingekomen stukken
 4.  FinanciŽn
 5.  Diasporacollecte
 6.  Berichtenblad
 7.  Spaanse zaken
 8.  Wat verder ter tafel komt.
 9. 
Vaststellen volgende data.

10.   SluitingSuggesties graag mailen naar   

Data vorige vergaderingen: klik op