Terug naar Evangelie in Spanje

De volgende bestuursvergadering staat gepland voor x september 2020 om 14u50, ten huize van de secretaris. 


 Agenda:

Voorlopige agenda:

 1. Opening en vaststellen definitieve agenda.
 2.  Notulen laatste vergaderingen. 
 3.  Ingekomen stukken
 4.  FinanciŽn
 5.  Uitbreiding bestuur?

 6.  Berichtenblad
 7.  Synode I.E.E. 
 8.  Spaanse zaken
 9.  Archieven

10. Wat verder ter tafel komt.

11.  Vaststellen volgende data.  

12.  SluitingSuggesties graag mailen naar   

Data vorige vergaderingen: klik op