Terug naar Evangelie in Spanje

De volgende bestuursvergadering staat gepland voor begin 2019 om 12 uur, ten huize van de Penningmeester. 


 Agenda: zie hieronder.

Voorlopige agenda:

 1. Opening en vaststellen definitieve agenda.
 2.  Notulen vergaderingen 16 october 2018. 
 3.  Ingekomen stukken
 4.  FinanciŽn
 5.  Uitbreiding bestuur ?

 6.  Diasporacollecte
 7.  Berichtenblad
 8.  Spaanse zaken
 9.  Wat verder ter tafel komt.

10.  Vaststellen volgende data.  

11.  SluitingSuggesties graag mailen naar   

Data vorige vergaderingen: klik op