5-3-2024 
De vorige bestuursvergadering werden uitgesteld i.v.m.  Corona. Sindsdien werd in geval van urgentie per telefoon of e-mail overlegd. 2020 om 14u50, ten huize van de secretaris


 Agenda: 5-3-2024

Voorlopige agenda:

 1. Opening en vaststellen definitieve agenda.
 2.  (Notulen laatste vergaderingen). 
 3.  Ingekomen stukken

 4.  Toekomst
 5.  Uitbreiding bestuur?

 6.  FinanciŽn
 7.  Archieven 
 8.  Berichtenblad
 9. 
Wat verder ter tafel komt.

10. Vaststellen volgende data.

11. Sluiting Suggesties graag mailen naar   

Data vorige vergaderingen: klik op