De Stichting bestaat uit een bestuur, heeft enig kapitaal, uit de rente waarvan wordt bijgedragen aan projecten die het belang bevorderen van de verspreiding in Spanje van het Evangelie. Ook wordt op bescheiden schaal structurele hulp geboden, de laatste decennia met name ten aanzien van de predikantssalarissen. Om het bestuur heen bevindt zich een kring van sympathisanten, met wie we contact houden via het Berichtenblad en nu ook via deze website.  We vergaderen een aantal malen per jaar, gewoonlijk ten kantore van de voorzitter, in Utrecht. 

De Stichting Het Evangelie in Spanje is sinds 5 december 2000 de voortzetting van de Vereniging Het Evangelie in Spanje, en per 1 januari 2001 als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het doel van de Stichting is vervat in de statuten:  

Art. 2. 1. De stichting heeft ten doel:  In samenwerking met de Nederlands Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk, de Lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (dan wel hun rechtsopvolgers) en andere aan de Reformatie verwante kerken de voortgang van het Evangelie in Spanje te bevorderen.

   2.    De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door contacten op basis van wederkerigheid te onderhouden met en financiŽle steun te verlenen aan Spaanse Protestantse kerken, in het bijzonder aan de I.E.E en de I.E.R.E. en door andere daarmee verband houdende activiteiten in de ruimste zin.

Dat klinkt allemaal heel precies en koel, en zo hoort het ook, in statuten. In de practijk betekent dit vooral dat we de persoonlijke contacten met mensen en gemeenten onderhouden, door bezoeken en door contact per brief en e-mail, door gebed, en - in de laatste plaats - door financiŽle bijdragen. Jaarlijks een vaste bijdrage voor de predikantssalarissen, maar ook het opleidingsinstituut, het S.E.U.T.  heeft ons hart. Daarnaast dragen we naar vermogen bij aan verschillende projecten, en we organiseren de jaarlijkse Diasporacollecte, die in verschillende SoW-gemeenten gehouden wordt. 

De historie van Het Evangelie in Spanje begint al in de 19de eeuw en is een boeiend verhaal op zich.

 naar boven

bijgewerkt op 27-10-2015