laatst bijgewerkt:15-11-2012  

Een huis in Jaca om mensen te ontvangen met warmte en spiritualiteit : Huize Salvador Ramirez


Jaca, Casa Mamre. 

We zijn een aantal jaren verder, en Alain en Ester zijn opgevolgd door ds. Josť Burguillo, die het huis met zekere hand leidt. 

De naamsbekendheid in de regio is zeker in orde. Voor groepen op weg naar Santiago is het een goede pleisterplaats, waar men ook wel tevreden over is, gezien de reacties op internet. Voor wie aan wintersport wil doen is dit ook een nette gelegenheid om redelijk goedkoop onder te komen. Maar je zit natuurlijk niet direct aan de voet van een berg waar je af kunt skiŽn, maar de verbindingen schijnen wel in orde te zijn. Ik was er niet in de winter. :-)

http://www.casamamre.com/ is op dit moment helemaal Spaanstalig. 
Vooral voor groepen een goede gelegenheid. 
Adres: Calle del Arco, 1
Telefoon 974-36-32-71
11 slaapplaatsen voor pelgrims (35 in totaal)
1 slaapzaal voor pelgrims
Heel het jaar open
's Morgens is de balie open.
Prijs: 14 euro, inclusief ontbijt. (Dat kan veranderen, natuurlijk.)
Wasmachine en droger zijn aanwezig.
Fietsenstalling ook.
Internet en Wifi niet. 
Wel een Bar-restaurant. 


Alain Brouze en Esther Rubio  December 2003                                                    Zie ook: berichtenblad nr. 68

INDEX

Deel een:

1. Doel van het project . . . . . . . . . . . . . . . .......klik

2. Practische aspecten . . . . . . . . . . . . . . . ........klik

3. Het huis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........klik

4. De gasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......klik

5. Het team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......klik

6. Beheer van het huis . . . . . . . . . . . . . . . . .......klik

7. Financiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........klik

8. Planning van het project. . . . . . . . ......... . . . .klik

Deel twee

1. Herbergen : meditatief en spiritueel element . . klik

2. Conclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . klik

Deel drie

Uitwerking in de praktijk.

1. Materieel........................................................klik

2. Zakelijk .........................................................klik

3. Geestelijk ......................................................klik

4. Eerste doel ....................................................klik


DEEL EEN 1. DOEL VAN HET PROJECT

Het doel van het project is in het huis waar de IEE in Jaca over beschikt, een huis te realiseren voor opvang en spiritualiteit. Om de mensen te kunnen ontvangen met een spirituele achtergrond.

Ontvangst, een herberg, en spiritualiteit. Twee termen om een enkel project mee te definiëren. Laten we bij de tweede beginnen: spiritualiteit. Een spiritueel huis wortelt in gebed. Dat vindt een practische uitwerking in een kapel / gebedsruimte waar we dagelijks tijden van gebed kunnen realiseren.  Deze plek staat ook ter beschikking van de gasten en van degenen die werken in het huis, om er te kunnen bidden, mediteren, zingen, het Woord lezen of stil zijn... De kapel / gebedsruimte vormt het hart van het huis en het hele project. We denken dat in de huidige Westerse samenleving en ook in de kerken voor betrokken en actieve mensen, plaatsen ontbreken om tot rust te komen, na te denken, de ogen op God te richten, op het essentiële, op jezelf, op ons hart. Plaatsen in een adequate ambiance en context die een pauze onderweg mogelijk maken. Plaatsen waar aandachtige oren zijn die naar ons kunnen luisteren en met ons mee gaan. 

Geworteld in gebed kan een spiritueel huis ook plaats bieden aan de ontmoeting, de dialoog, de zoektocht naar nieuwe liturgische vormen en naar genezing van de ziel, de dialoog tussen de verschillende geestelijke stromingen en godsdiensten van onze wereld, kortom: een plek die open staat voor dialoog en reflectie. 

Opvang. Een huis dat zowel individuele personen kan ontvangen als families en groepen. Open voor leden van alle kerken en confessies, en voor iedereen die op een gegeven moment een plek nodig heeft als die wordt aangeboden door een huis voor spirituele opvang. 

Het gaat dus om opvang van gasten die als achtergrond de spiritualiteit van het huis heeft. En dankzij de sterke worteling in het gebed kan de opvang dan ook openstaan voor ieders werkelijkheid. 

We geloven dat dit project past binnen de traditie van de I.E.E. die altijd heeft open gestaan voor de noden van de Spaanse samenleving. Als er in het verleden vooral behoefte was aan scholen, dan geloven we dat op dit moment een spiritueel huis dat is geworteld in een geestelijke achtergrond, een antwoord kan zijn op de zoektocht naar de zin van het leven, zowel in sociaal, economisch, psychologisch of spiritueel opzicht, die het gevolg is van onze manier van leven, en op de noodzaak het Protestantisme te wortelen in een spiritualiteit die zonder het intellect te verwaarlozen oog heeft voor het hart; we zouden bijna kunnen zeggen 'de ingewanden' - in het Hebreeuws de zetel van het gevoel.  Wat ons ten diepste raakt, de grond van ons bestaan, dat wat ons met God in verbinding brengt. 

2. PRACTISCHE ZAKEN

Dit project heeft twee kanten. Een kunnen we het herbergen op zich noemen (met spiritualiteit in het achterhoofd), d.w.z. het ontvangen en onderdak verlenen in de practijk (kamers, bedden, keuken, maaltijden etc) en een andere kant die te maken heeft met de activiteiten waarin het huis zelf kan voorzien. 

Wat betreft het hotelbedrijf, we denken dat dit zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd, om financiële redenen alleen al, zodra de staat van het huis dit veroorlooft.

In de tweede plaats stellen we lezingen voor, (bij)scholing van volwassenen, in samenwerking met de Kerk, het SEUT en andere instituten, die zich richten op geestelijke vorming. 

3. HET HUIS

Op zich hoeft er aan het huis niet veel gedaan te worden voordat het hotelbedrijf van start kan gaan. Een inventarisatie van wat er is en wat er moet gebeuren is intussen voorhanden. 

Wat betreft de kamers, we denken aan twee of driepersoons kamers, en ook een aantal eenpersoons. De ramen op de eerste verdieping hebben dubbel glas, en vanwege het lawaai van cafés en dergelijke in de buurt zouden die waarschijnlijk ook op de hogere verdiepingen moeten komen. 
De voorraad aan lakens, dekens, handdoeken en matrassen zal vernieuwd moeten worden. 

De keuken moet een nieuwe schoorsteen krijgen, maar ook de ijskast, vriezer en fornuis zijn aan vernieuwing toe. (Wij waren er vijf jaren geleden, en het was in onze ogen een primitieve toestand. Maar daar kunnen Spanjaarden nog best mee werken. Wij zijn verwend. GVvH)

Tenslotte moet er een kantoortje komen voor het secretariaat met een PC, om een adresboek van gebruikers aan te kunnen leggen, een internetsite te kunnen bouwen, voor publiciteit te zorgen, kortom: contacten te leggen op grotere schaal. De nodige software zal ook moeten worden aangeschaft. Bovendien moet de boekhouding worden gevoerd volgens de nu in Spanje geldende regels. 

Een lijst van prioriteiten en een kosten-en batenanalyse gaat vooraf aan de zo snel mogelijke (her)opening van het Huis.

4. DE GASTEN

Zoals gezegd bestaat de doelgroep uit individuen, families en groepen. Op dit moment herbergt het huis al een aantal mensen, volgens de telling van 2001-2002 ongeveer 800 overnachtingen. Jammer genoeg lijkt er geen administratie te zijn met adressen, waardoor we met deze mensen  in contact zouden kunnen treden. 
Voorlopig zouden we deze mensen moeten blijven herbergen, die op zoek zijn naar een eenvoudig onderkomen dat niet te duur is, om hun vacantie door te brengen, al zal de sfeer anders zijn dan ze gewend waren. In de toekomst zullen de verbeterde omstandigheden wel moeten worden doorberekend in de prijzen. 

Het huis zou ook een uitstraling moeten hebben naar de andere kant van de Pyreneeën, zowel naar Frankrijk (Prot. Kerk in Frankrijk, en anderen) als naar de rest van Europa.

Een van de mogelijkheden die zo snel mogelijk moet worden onderzocht is het gebruik van het Huis door de Sociale Dienst van Jaca en Provinciale Zaken van Aragon als erkende instantie voor de opvang van mensen die op enig moment een plek nodig hebben waar ze tot rust kunnen komen om verder te kunnen met hun leven (bijv. mishandelde vrouwen met hun kinderen.) 

Ook zou het interessant zijn lezingen en cursussen aan te bieden aan privé bedrijven of publieke zaken, voorzover dat mogelijk is. 

We moeten niet vergeten dat Jaca ligt aan de Weg naar Santiago de Compostela. Ook al bestaat er al een officiële herberg, als het erg druk is zijn die meestal vol. We denken dat het Huis voor een slaapzaal kan zorgen met een aantal bedden om de pelgrims aan te bieden.Financieel zet dat natuurlijk niet veel zoden aan de dijk, maar het hoort wel bij de Christelijke roeping van het Huis en zo kunnen we mensen uit heel Europa binnen halen. Goed voor onze bekendheid. 

Vrienden die de Weg naar Santiago afleggen, vertelden ons dat de plaatsen die een geestelijk extra bieden, fungeren als essentiële pleisterplaatsen voor mensen die de Weg gaan als onderdeel van een geestelijke zoektocht. 

5. HET TEAM

Om te beginnen stellen we een volledige arbeidsplaats voor. Naarmate het werk voorschrijdt zullen anderen moeten worden aangesteld, voor verschillende percentages. Desalniettemin, en ook om financiële redenen zou het goed zijn als we vanaf het begin konden rekenen op vrijwillige medewerkers die ons helpen als het druk is. We denken dat het vrijwilligerswerk ontwikkeld moet worden, niet alleen voor mensen die in Jaca wonen, maar ook iedereen die om het Huis geeft en een deel van hun tijd willen offeren om er te werken. Ook zou het huis buitenlandse studenten kunnen hebben die Spaans willen leren en tegelijkertijd werken in een dergelijk project.

Heel het team zou op meerdere fronten inzetbaar moeten zijn, zowel de betaalde als de vrijwillige krachten, van het leiden van gebedstijden in de kapel, tot koken en serveren, en andere taken die nodig zijn voor het goed functioneren van het huis. Ook het begeleiden van mensen kan hen, na een goede opleiding, worden toevertrouwd.

De sfeer in huis moet stoelen op een actief gebedsleven van heel het team, zodat de geest van verwelkoming in alles wat er gebeurt tot uiting komt. De bijbel laat ons zien dat concrete gebaren van welkom heten, zoals het verstrekken van een maaltijd, van groot belang is. Gemeenschapszin is ook een kenmerk waaraan we denken voor dit Huis.

6. MANAGEMENT VAN HET HUIS

Er functioneert al een Comité van het Huis in Jaca. Het zal goed zijn voor de administratie van het huis als de directie samenwerkt met een Comité, waarbij ieders plichten en rechten over en weer wel duidelijk moeten worden afgebakend.

7. FINANCIERING

Voordat het project zich zelf kan bedruipen, hetgeen natuurlijk wel de bedoeling is, zullen er nog heel wat problemen moeten worden overwonnen. 

Op korte termijn zien we de volgende inkomsten :

* De Iglesia Evangélica Española voorziet in het aanvangssalaris.

* De buitenlandse hulpverleners ontfermen zich over het budget voor de investeringen (in het werk dat aan het huis moet worden verzet, en in materiaal voor het hotelgedeelte).

* Een Vriendenkring voor ondersteuning van de lopende kosten.

* De inkomsten die het Huis genereert.

* Giften en legaten.

* Het ontwikkelen van een ambachtelijk product dat door het Huis kan worden vervaardigd, briefkaarten bijvoorbeeld.

We streven er naar dat het Huis in vijf jaar kan functioneren op de eigen inkomsten en de bijdragen van de Vriendenkring. Die laatste moet er met spoed komen.

Een budget voor de verbouw is een eerste vereiste. Dat is er intussen (klik hier) . Een budget voor het functioneren van het Huis als zodanig kan pas echt worden opgesteld als het Huis een jaar heeft gedraaid. 

Om het project te starten is er dus behoefte aan het salaris van de vaste kracht en een zeker bedrag voor algemene kosten.

We zijn er van bewust dat we hulp nodig hebben om het hotelbedrijf in werking te stellen. Zowel Pilar Agraz als José Manuel Mochón zouden ons kunnen helpen om de zaken op poten te zetten met adviezen over inkleding, aankleding en prijzen. (Ze hebben ervaring met het Centrum Los Rubios bij Málaga!) Later kunnen we de prijzen aanpassen aan onze ervaringen met het Huis.

8.TIJDLIJN VOOR HET PROJECT.

Een mogelijke tijdlijn voor het project:

* Start van de Vriendenkring in Zwitserland en zoeken naar fondsen, in samenwerking met de Comisión Permanente.

* 1 september 2004. Komst van de familie Brouze Rubio naar Jaca.

* Contact met Onésimo Bartolomé. De man die tot nu toe de verantwoording had voor het Huis.

* Het opstellen van een inventaris en budget voor de investeringen die gedaan moeten worden; verzending naar buitenlandse instanties om te vragen om fondsen.

* Begin van het nodige werk aan het Huis en aankoop van het materiaal.

* Het aanleggen van een lijst met toeristengidsen en hotelketens om informatie over het Huis en de diensten die het kan bieden te doen toekomen. (Bijv. gidsen over slapen en eten, en over de Weg naar Santiago). 

* Ontvangst van de eerste gasten - zo spoedig mogelijk...

* Contact met de politieke, sociale en kerkelijke autoriteiten, en met de stedelijke en provinciale sociale diensten.

* Oprichting van een Vriendenkring in Spanje.

* Een folder, een krant en een internet site.

* September 2005 : "Officiële inwijding van het Huis" (?) en begin met de activiteiten die het Huis kan aanbieden in samenwerking met IEE, SEUT en Los Rubios.

* September 2007. Tussentijdse Evaluatie van het project.

* September 2010. Einde van hulp van buitenaf en van de  IEE. Uiteindelijke evaluatie van het project.


TWEEDE DEEL

1. HERBERGEN

Een paar belangrijke teksten
Enkele bijbelteksten over gastvrijheid die inspireren dit voorbeeld te volgen zijn: Genesis 18, 1-15, Romeinen 15, 7, Lucas 19, 1-10 en Mattheüs 25, 40. Dan volgt een meditatie over deze teksten. Die komt er op neer dat we nomaden, pelgrims onderweg zijn. Op die weg zijn ook rustplaatsen en daar kunnen we God ontmoeten, waardoor we een dieper besef krijgen van Zijn liefde, van de naaste en van wie we zelf zijn. Een ontmoeting die heilzaam kan zijn. 

Voor dit alles wil het huis plaats bieden, geworteld in geloof en gebed. Nieuwe vormen van geloven en samenleven kunnen daar uit voort komen.

2 CONCLUSIE

Cultureel gelegen aan de Weg naar Santiago de Compostela, de weg van de pelgrim, zou het Huis in Jaca, zo God wil, zo'n pleisterplaats kunnen zijn op de weg door het leven van de Christenen en van de Kerk, een plaats van ontmoeting, verbazing, gastvrijheid en heling. De verschijning bij de eiken van Mamre geeft ons daarvan een verbazend goed voorbeeld.


DERDE DEEL:

PRACTISCHE UITWERKING

Voortgang van de activiteiten ten behoeve van het huis.
Materieel
:
Allereerst is er schoongemaakt en zijn kamers op de derde verdieping - de oude graanzolder - leeggemaakt. Er is een werkplaats ingericht om te klussen.
De keuken is helemaal vernieuwd: nieuw fornuis, wasmachine, ijskast, en meubels. Het electrische  gedeelte is  vernieuwd en uitgebreid, met o.a. stoppen voor de wasmachine en een aardleiding, die was er nog niet.
Allemaal volgens de huidige normen…
De meubels in de kapel zijn anders opgesteld, om een warmere, meer verwelkomende sfeer te creëren, en daarmee ook meer een plek voor meditatie en gebed, en zo is ook de decoratie van het huis aangenaam, hout ipv metaal, en als motief de doeleinden van het huis.
Het kantoor draait met PC's, archieven, budget, klanten, vrienden, etc.

Nu de deuren vernieuwd zijn kun je van buitenaf zien dat er een kapel is. Vroeger zag het er zeer gesloten uit. Dat heeft men als eerste willen veranderen. Iedereen kan binnenkomen of het interieur zien.
De uitvoerder bleek een vroegere leerling van ds. Salvador Ramirez te zijn, uit de tijd dat het huis nog een school was, voor de Franco-tijd. Hij had niet alleen sympathie voor protestanten, maar had ook al voor verschillende kerken deuren gemaakt, en zijn werk valt op door vakmanschap en goede smaak. Voor toekomstige klussen kan men ook een beroep op hem doen. Zijn dochter zingt in het zangkoor van Jaca, en kent al verschillende leden van de kerk.

Zakelijk:
Een Vriendenkring is opgezet, compleet met statuten en de eerste  bijeenkomst was in maart 2005.
Het doel er van is primair financieel, het is de bedoeling betaalbare prijzen te realiseren, vooral voor hen die het huis nodig hebben.
Het secundaire doel is: gebed voor huis en bewoners, en voor hen die er werken.
Er zijn twee overblijvers, dat was deze winter zeer aangenaam omdat ze de kosten van verwarming drukken.
Het budget is klaar. Wel bleek er meer gedaan te moeten worden dan voorzien bij eerdere inspecties. De deuren van de kerk bijv. buiten en binnen, en de electrische bedrading van de keuken, dus andere projecten, zoals nieuwe bedden, moeten wachten tot er weer geld is.
Verandering van naam: Casa del Arco was al geregistreerd door een restaurant. Genesis 18 was steeds leidmotief, dus nu is de naam Mamre.
Contact is er gelegd met het stadsbestuur Jaca, Ester, de vrouwelijke helft van de directie, is lid van een commissie die een evaluatie van de stad beoogt, en een plan van actie wil opstellen. Ze vertegenwoordigt de IEE. Door deze activiteit hebben ze veel mensen leren kennen op sociaal en politiek gebied.

Men is bezig met de nodige vergunning tot exploitatie van het huis.  moet een vergunning komen voor pension met keuken, kapel en vergaderzalen.
Als men legaal werkt kan men aan de publiciteit werken. Uitstraling naar buiten toe is belangrijk, want ondanks honderdjarig bestaan is de gemeente en het huis nauwelijks bekend in Jaca. (Dat is ook geen wonder, want tot 25 jaar terug was het levensgevaarlijk om een dergelijke uitstraling te hebben, en de aanduiding van een gebouw als (niet RK-)kerk was domweg verboden.)

Geestelijk:
Er is een gebedsroutine ingesteld, om 8.30 en 12.30 en 21 uur .
Men is bezig een liturgie op te stellen op basis van de oecumenische communiteit in Caulmont (Frankrijk), liederen uit Taizé, en het liedboek van de IEE, stilte, lezing en meditatie, één lezing per dag, respectievelijk in de avond, daaropvolgende ochtend en middag.

Verder bezint men zich op de vraag wat Spanje nu in religieus opzicht nodig heeft.
Samen met ProHispania Frans wordt het volgende Frans - Spaanse colloquium voorbereid, met als thema: Eigenheid van het Reformatorisch Protestantisme in het huidig Interreligieuze Europa. 5-9 juli 2005. Opgave via de
website.  
Daarbij moet ook het eeuwfeest voorbereid worden van de Franse zending in Hoog Aragón waar dit Huis het gevolg van is. En de officiële opening van het huis in 2006.
Men is begonnen contacten te leggen voor een werkgroep. De mensen die in het huis komen te werken moeten geestelijk vooruitstrevend zijn, en een vorm van oecumene zou fantastisch zijn – is het gevoel van het directeurs-echtpaar.

Contact wordt ook gezocht met de bisschop van Jaca, met Boeddhisten, en met groepen die op zoek zijn naar andere vormen van spiritualiteit. Daarbij is er geen sprake van syncretisme, maar van een geestelijke bevruchting over en weer, zoals men ziet in de ontmoeting van Abraham met de koning van Salem, waarbij Abraham vertrekt met een nieuw concept van het goddelijke. (Genesis 14:18 vv, zie ook Hebr. 7:1-2)
Ester en Alain oefen in Innerlijke genezing (Methode Daniel Maurinn GBI - Marion Rosen) Dit helpt hen contact te leggen met de huidige geestelijke werkelijkheid en gevoelig te zijn voor de noden van de huidige wereld.
Verder is men bezig met het uitwerken van programma’s voor vormingswerk voor kerken, groepen etc.

Het eerste doel is nu echter bekendheid verwerven. Het protestants getuigenis van het huis moet kostenloosheid en vrijheid uitstralen.
De erfenis van het verleden doet pijn en moet genezen worden, de vervolgingen verwerkt, voordat men open kan staan voor de nieuwe uitdagingen van de samenleving, aldus Alain en Ester Brouze, en daar willen ze in bemiddelen.

Om meer bekendheid te verwerven gebruikt men verschillende methoden: de website, folders, Vriendenkring, contact met VVV's, contact op persoonlijk vlak met inwoners van Jaca, en contacten via buitenlandse relaties (zoals wij).


VIERDE DEEL:

Onze bijdrage: de Stichting Het Evangelie in Spanje heeft samen met de Stichting Silo in 2005 weer de gemeenten opgeroepen tot het houden van een Diasporacollecte.
U kunt met gebed en goede woorden het project bekend maken in uw eigen omgeving, en via uw gemeente of persoonlijk meedoen bijdragen aan dit doel via gironummer
315.800 of ons banknummer 45.67.74.068 ten name van Het Evangelie in Spanje te Zeist  onder vermelding van Project Jaca.