Leon Felipe, een droom, een doel.

Casa de Paz. Huis van Vrede. Ooit moet er een conferentie-oord komen op deze plaats. Een plaats waar heel Protestants Spanje op verhaal kan komen. En op Verhaal. Een plaats voor cursussen, een Protestantse Volkshogeschool, een plaats voor retraites, een plek om te studeren, om inspiratie op te doen, om je geloof te versterken, en de basis te verstevigen. 
Een plek om de Ander in de ander te ontmoeten.

Een plek voor mensen zo als u en ik.  Léon Felipe zelf was een dichter. In Berichtenblad 67 treft u achterop een gedicht van zijn hand.

Voor dit project moet er nog een heel gebouw bij gezet, en moeten er nog verdiepingen op bestaande gebouwen gezet. Ook zou een kapel – die er in de tijd van Filips II heeft gestaan, en waarvan de muur er nog staat, moeten worden herbouwd. Te Zijner tijd.

El Escorial is een studentenstad aan het worden. Die doelgroep is nu al voorhanden, en de atmosfeer waarbinnen een dergelijk oord een succes kan worden is geen utopie, maar een realiteit. Laten we bidden en werken, bijdragen met geld en liefde en aandacht, en wie weet: spierkracht, om dit grote werk mogelijk te maken. Het begin is er.